Se samtliga föreskrifter

Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19), föreskrifter

Föreskrifterna specificerar kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete för arbetsplatser med kemiska risker. I kraven ingår till exempel att undersöka och bedöma risker, vidta åtgärder och märka behållare och rörledningar.

Ändringsföreskrift (AFS 2022:4)

Ändringsföreskriften ändrar lydelsen i 41 § och det allmänna rådet till 41 §. Ändringen innebär att arbetsgivaren även ska föra register över arbetstagare som har exponerats för ohälsosamma nivåer av reproduktionstoxiska ämnen. Dessa register ska sparas i minst 5 år.

Ändringsföreskrift (AFS 2022:4) trädde i kraft den 5 april 2024.

 

Omslagsbild: AFS
Kemiska arbetsmiljörisker (2011:19), föreskrifter

Arbetsmiljöverket har gjort ett omtryck av grundföreskriften 2011:19. I samband med de omtrycket så arbetade vi även in ändringsföreskriften 2014:5. Detta omtryck fick ett eget nummer och heter AFS 2014:43. Vid beställning av AFS 2011:19 så får du den omtryckta versionen av föreskriften samt de ändringsföreskrifter som inte är bifogade i AFS 2014:43. 

För mer information, se sidan Vägledning till föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker.

Vägledning till föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker

Ny regelstruktur 1 januari 2025

Den 1 januari 2025 ersätts denna författning av föreskrifter i en ny struktur. Vi har sorterat om alla paragrafer i våra nuvarande 67 föreskrifter in i 15 nya föreskrifter. Du kan redan nu ta del av de nya föreskrifterna på webbplatsen.

Beslutade föreskrifter som träder i kraft 2025

Om du vill veta vilken paragraf som kommer att ersätta vilken i den nya strukturen hittar du svaret i vår paragrafnyckel.

Paragrafnyckeln

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Kemiska risker i arbetsmiljön (ADI 296), broschyr

Omslagsbild på kemiska risker i arbetsmiljön (ADI 296)
Att ha de kemiska riskerna under kontroll är en del av arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön. Broschyren ger information om hur riskbedömning ska göras, att välja produkt och arbetsmetod, luftföroreningar och hanterings- och skyddsinstruktioner med mera.
Kemiska risker i arbetsmiljön (ADI 296), broschyr

Akta händerna - välj rätt skyddshandskar mot kemikalier (ADI 549), broschyr

Omslagsbild på akta händerna (ADI 549)
I den här broschyren kan du läsa om vilka skyddshandskar som fungerar bäst mot olika kemikalier. Sådana handskar kallas för kemskyddshandskar. Broschyren är till för bland annat arbetsgivare och skyddsombud.
Akta händerna - välj rätt skyddshandskar mot kemikalier (ADI 549), broschyr

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här (ADI 606), broschyr

Omslagsbild på bedöm de kemiska arbetsriskerna så här (ADI 606)
I den här broschyren kan du läsa om att göra en riskbedömning på arbetsplatsen. Riskbedömning innebär att ta reda på vilka åtgärder som behövs för att ingen ska drabbas av sjukdom eller olycksfall.
Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här (ADI 606), broschyr

Jobba rätt med epoxi (ADI 150), broschyr

omslag till broschyren Jobba rätt med epoxi
I den här broschyren kan du läsa om att arbeta säkert med epoxiprodukter. Dessa kan medföra många hälsorisker. Broschyren handlar om bland annat utbildning, allergier, skyddsutrustning och att planera arbetet.
Jobba rätt med epoxi (ADI 150), broschyr

Senast uppdaterad 2024-05-03