Se samtliga föreskrifter

Belastningsergonomi (AFS 2012:2), föreskrifter

Föreskrifterna anger hur arbete ska planeras och utföras för att förebygga belastningsbesvär. Det gäller till exempel obekväma arbetsställningar, tungt kroppsarbete och repetitivt arbete.
Omslagsbild: AFS
Belastningsergonomi (AFS 2012:2), föreskrifter

Några småfel förekommer i dokumentet, därför finns rättelseblad till sidorna 22, 34 och 37.

Rättelseblad (PDF), öppnas i nytt fönster

Tryckt och digital version av föreskrifter

Det finns en tryckt och en digital version av alla föreskrifter. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den digitala versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Belasta rätt - arbeta ergonomiskt smartare i byggbranschen (ADI 616), broschyr

I den här broschyren kan du läsa om att motverka belastningsskador och belastningsolyckor i byggbranschen. Den ska hjälpa arbetsgivare, anställda, skyddsombud, byggherrar och projektörer att förebygga riskerna.

Belasta rätt - så undviker du skador (ADI 447), broschyr

I den här broschyren kan du läsa om vad arbetsgivare och arbetstagare har för ansvar för att förebygga skador som beror på felaktiga eller olämpliga belastningar. Här finns bland annat en checklista för att hitta risker.

Belasta rätt vid personförflyttning (ADI 581), broschyr

I den här broschyren kan du få hjälp och råd att lyfta rätt vid personförflyttning inom vård och omsorg. Den har exempel på riskfyllda situationer och vad du ska tänka på vid riskbedömningar. God ergonomi är viktig. Broschyren finns även tillgänglig på engelska (PDF).

Senast uppdaterad 2019-07-15