Praktik för unga

Här finns information om vad som gäller vid praktik för unga. Med praktik menas alla former av lärande som sker på en arbetsplats och inom ramen för en utbildning.

Praktik kan till exempel vara arbetsplatsförlagt lärande (APL), prao eller lärlingspraktik.

I de ämnen som innehåller praktiska arbetsuppgifter ska läraren ha kunskaper om arbetets risker och om hur man förebygger ohälsa och olycksfall och då särskilt för minderåriga. Det är lika viktigt att de som väljer elevernas praktikplatser har denna kunskap.

Den som väljer elevernas praktikplatser bör se till att praktikplatsen har utsett en särskild handledare och att det finns rutiner för hur handledning, introduktion och information ska gå till. Det är praktikplatsen som har huvuddelen av ansvaret för att skydda minderåriga elever när de är på praktikplatsen. Om eleven behöver skyddsutrustning under sin praktik är det vanligtvis praktikplatsen som bekostar den.

Om en allvarlig olycka eller ett allvarligt tillbud drabbar eleven under praktiken är det skolhuvudmannen som har ansvar att anmäla olyckan eller tillbudet till Arbetsmiljöverket.

Riskbedömning vid PRAO, pdf, öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2016-10-31