Alla avsnitt av Hallå arbetsmiljö

Poddavsnitt 15 som text

Elsa: Jo, men en introduktion fick jag. Så jag blev visad runt på arbetsplatsen och de förklarade lite vad arbetsuppgifterna kan vara och lite så. Men ja, det var väl det. En kort genomgång liksom.

Fredrik: För visst är det så Malin, att det här med introduktion är väldigt viktigt.

Malin: Det är otroligt viktigt, för det är ju faktiskt där man ska få veta. Hur ska jag utföra mitt arbete på ett säkert sätt? Så det är jätteviktigt.

Kvinnlig röst: Hallå arbetsmiljö! En poddserie från Arbetsmiljöverket.

Fredrik: Okej, ska vi börja då?

Malin: Nu kör vi!

Fredrik: Hej allihop och välkomna till ännu ett avsnitt i poddserien Hallå arbetsmiljö! Det här är en podd där vi lyssnar till experter och inspektörer kring deras åsikter, tankar, kunskap och erfarenheter om viktiga ämnen som har med arbetsmiljön att göra.

Den här gången så handlar podden till stor del om unga i arbetslivet, men även lite om barn och minderåriga som också är där ute i arbetslivet emellanåt. Eftersom Carro Kostet som brukar vara med mig i studion på semester när vi spelar in det här avsnittet så har jag istället med mig Malin Cato här i studion. Hej hej.

Malin: Hej!

Fredrik: Ja, du jobbar som projektledare på arbetsmiljöverket och då är väl du kollega med Carro va?

Malin: Ja men det är jag så klart. Och jag är ju också inspektör i grunden

så vi känner varandra väldigt väl, jag och Carro.

Fredrik: Ja, så om man då är projektledare, inspektör i grunden och jobbar på Arbetsmiljöverket, då är man skåning också.

Malin: Ja, så är det.

Fredrik: Vad trevligt att du är här. Berätta lite mer om ditt jobb på Arbetsmiljöverket.

Malin: Man kan säga att jag riggar de inspektioner som jag sedan skickar ut inspektörerna på. Och så jag tar fram material och jag gör utbildningar för det och jag har kontakt med dem sen

under alla deras inspektioner över hela Sverige. Så det är en del av mitt jobb.

Fredrik: Är det roligt?

Malin: Det är jätteroligt.

Fredrik: Och viktigt.

Malin: Ja, det är det.

Fredrik: Varför är det så viktigt just när det kommer till unga i arbetslivet då?

Malin: När man är ung så är det kanske så att det är första gången man har ett jobb och man ska ju jobba länge så det är viktigt att man får ett gott intryck och att man tycker att det är positivt att jobba där ute. Och sen finns det faktiskt en del saker att se upp med då när det gäller arbetsmiljörisker.

Fredrik: Det gör det ju såklart. Vi kommer återkomma till det. Är du själv ute och gör några inspektioner nu för tiden eller?

Malin: Just nu är jag inte ute och inspekterar, men jag har inspekterat tidigare.

Fredrik: Just det ja. Vad var mest slående då? Och vad är det som dina kollegor och inspektörerna kommer tillbaka och säger är det mest slående när man gör inspektioner gällande det här?

Malin: För det första så är det ofta det systematiska arbetsmiljöarbetet som kan brista och det är ju det vi ser i alla våra inspektioner i detta också. Det är viktigt att man tar hänsyn till att det finns unga på arbetsplatsen. Det ska man ha med när man undersöker och riskbedömning av sin arbetsmiljö.

Fredrik: Vi pratar ju ofta om SAM, det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kan du bara kort nämna några ord som är återkommande, som är viktiga? Vad är det man ska göra där?

Malin: Undersöka riskbedömningar och åtgärda. Det är de tre sakerna som man ska hålla sig till. Och sen så är det så bra att man faktiskt ska kontrollera efteråt.

Fredrik: Just det ja, uppföljning och undersökning. Ja, det är ju mycket att tänka på när det gäller unga i arbetslivet. Du har varit inne lite på det. Men det är ju arbetsuppgifterna såklart att man inte är van i den här miljön, vare sig som arbetare eller i det stället som man då är på. Det finns risker, arbetstider, ledighet, skyldigheter och så vidare. Vilken ålder är det vi pratar om när man pratar om unga i arbetslivet?

Malin: Ja, alltså vi kan dela upp dem i lite olika ålderskategorier faktiskt. Vi har ju de som är från 13 år och upp till 18 år, minderåriga. Och sen ska vi då ut och inspektera just nu och då är det de som är från 18 till 24 år och de räknar vi faktiskt också som unga i arbetslivet för då är man ung.

Fredrik: Ja, och det är de vi kommer fokusera på idag. Vi kommer alldeles strax att få besök av ännu en person här i studion, avsnittets gäst. Och medan hon tar plats i studion så ska vi få lite mer fakta.

Malin: Ja, spännande.

Kvinnlig röst: Unga som är mellan 18 till 24 år är överrepresenterade i arbetsskadestatistiken. Under juni till augusti förra året anmäldes drygt 1500 arbetsskador med sjukfrånvaro, som gällde just unga, till oss på Arbetsmiljöverket. Bland unga kvinnor är de vanligaste orsakerna till arbetsskador olyckor med transporter, som till exempel att man halkar eller snubblar, och hot och våld. Bland unga män är det olyckor med transporter, olyckor med handverktyg eller att man har slagit emot föremål. För att förhindra och förebygga arbetsolyckor behöver arbetsgivaren vara medveten om att unga i arbetslivet är en sårbar grupp. Som ny på jobbet kan man behöva extra stöd, hjälp och handledning i sitt arbete.

Fredrik: Ja Malin, vad säger du om det här vi nyss hörde?

Malin: Det här är ett bevis på att man som arbetsgivare behöver ta lite extra hand om den här gruppen. Det är viktigt att tänka på att man då kanske inte har den här erfarenheten och det gör att man kanske tar genvägar, att man inte riktigt förstår konsekvenserna av det man gör och faktiskt inte heller har kunskap kring hur man ska arbeta med olika moment. Så det är en jätteviktig grupp att verkligen omhänderta extra mycket när man kommer ut på jobbet.

Fredrik: Är det någonting man ska tänka lite extra på som arbetsgivare utöver det generella som du beskriver något specifikt kring arbetsuppgifter eller någonting sådant?

Malin: Ja, alltså eftersom man oftast inte har den här erfarenheten med sig och kanske heller kunskapen. Man tänker till exempel ergonomi. Hur ska jag lyfta? Hur ska jag bära? Hur ska jag bete mig där? Jätteviktigt. Maskiner. Vi var inne på det här med att unga män kanske skadar sig mer på det därför att det är den de branscher där de rör sig. Ja, det är jätteviktigt att få en riktig ordentlig introduktion och instruktion kring hur man använder det här.

Fredrik: Ja men då så. Då ska vi få besök från verkligheten. Vi ska få en livs levande ung arbetstagare här i studion. Vi säger hej till Elsa.

Elsa: Hej. Roligt!

Fredrik: Ja, jättekul att du är här. Vill du säga någonting om det som du har hört att vi har pratat om här hittills?

Elsa: Jo, men det är väl mycket som man kanske inte har kunskap om sedan tidigare så jag kan nog lära mig rätt mycket idag.

Fredrik: Ja, hoppas det. Men hur gammal är du?

Elsa: 21 år är jag.

Fredrik: Okej. Vilka arbeten står på ditt CV då?

Elsa: Jag har arbetat på café och restaurang och nu med bank och försäkringar och lite så.

Fredrik: Hon säger café och restaurang. Det känns som att det är ganska vanliga ingångsjobb eller förstagångsjobb.

Malin: Ja, och det är ju där vi hittar ungdomarna och de unga i jobbet. Och där är det ju till exempel sådana saker som att stå vid varma kaffemaskiner, hantera människor som kommer in på caféet i olika situationer. Det kan vara hot och våld. Man ska också bära saker och ting. Servera kanske. Så där finns en del att tänka på. Förutom arbetstiderna också.

Fredrik: Killar då, om man ska generalisera. Vilka är deras förstagångsjobb oftast?

Malin: De hittar vi också såklart inom caféer men mycket inom gröna arbetet. Det kan vara att man är på kyrkogårdar och arbetar, det kan vara parkarbetare, den typen av arbete. Är man så gammal så att man har körkort så är det mycket transportarbete men också budbilsföretag och så som man kör på. Vilket ju såklart tjejer också gör, men det är där man hittar mycket killar.

Fredrik: Vi hörde ju här i faktan också att just transporter är vanliga fallgropar eller risker både för tjejer och killar.Vad är det som händer då?

Malin: Det är ju såklart lite olika. Dels är det ju att man kanske framför fordon som man inte är van vid att framföra. Det kan vara lite större fordon, ett budbilsfordon till exempel... en bil. Sen är det också så att man kanske cyklar mycket om man jobbar inom hemtjänst och då är det mycket cykel och det händer cykelolyckor så att det finns mycket med trafik där i det. Sen är det också så att jobbar man med budbil och den typen av transport så bär man också mycket och det är ofta ganska tungt att bära. Man kanske inte har de hjälpmedlen som man skulle behöva för det.

Fredrik: Elsa har du varit med om något tillbud? Nej, det har jag egentligen inte. Men jag fick köra lite bil på caféet och sådana saker. Men jag har inte kört någon transport eller några sådana saker.

Fredrik: När man börjar jobba så handlar det ju också mycket om att man förutom att man får börja tjäna egna pengar så är det också en frihetskänsla. Man får ta mycket ansvar och sådana saker. Känner du att du växte som människa på det där sättet. När du väl får komma ut i arbetslivet?

Elsa: Jo, men det tycker jag verkligen. Man lär sig mycket om olika människor och hur folk fungerar. Och vilka passar man med att jobba och vilka passar man inte att jobba med? Så det tycker jag verkligen. Man kommer direkt ut i vuxenlivet på något sätt.

Fredrik: Blev du förvånad över den frihet, det ansvar, de uppgifter som du fick eller kändes det mest naturligt att göra de här grejerna?

Elsa: Nej, men jag började ganska ung. Jag började väl jobba när jag kanske var 13, så det var nog kanske lite att man blev förvånad. Men sen har man ju vant sig hur det är liksom.

Fredrik: Är det generellt så att arbetsgivare är lite för generösa med ansvar och vad de unga ska får göra? Man kommer från en skyddad verkstad där hemma och så kommer man ut till en lite mindre skyddad verkstad.

Malin: Det är klart att det ser väldigt olika ut från företag till företag, så det är svårt att svara generellt på det. Men med det som du säger Elsa, att man förväntas åtminstone att ta ganska mycket ansvar. Och det är klart att har man då aldrig varit ute innan... Ju äldre man blir och man får sitt första jobb senare så är det också kanske en stor utmaning faktiskt.

Fredrik: När du har börjat på de här arbetsplatserna. Vad hände då?

Elsa: Tänker du om arbetsmiljö då?

Fredrik: Det är en lite ledande fråga som vi kommer att prata om lite senare. När du kom dit, kände du att du fick något typ av välkomnande eller att du fick vara med om någonting så här… Någon introduktion eller...?

Elsa: Introduktion fick jag ju. Så jag blev visad runt på arbetsplatsen och de förklarade lite vad arbetsuppgifterna kan vara och lite så. Men ja, det var väl det. En kort genomgång liksom.

Fredrik: Sa de någonting om risker, och det här med skyddsombud?

Elsa: Nej, inte direkt.

Fredrik: För visst är det så, Malin, att det här med introduktion är väldigt viktigt?

Malin: Det är otroligt viktigt, för det är ju faktiskt där man ska få veta. Hur ska jag utföra mitt arbete på ett säkert sätt? Så det är jätteviktigt och det är ett stort ansvar som arbetsgivaren faktiskt ska ta.

Fredrik: Vi ska få lite fakta om det också. Om det här med introduktion.

Malin: Ja.

Kvinnlig röst: När man börjar en anställning är det mycket som är nytt. Därför är det viktigt att man får en ordentlig introduktion där man får reda på sina arbetsuppgifter och vilka risker som finns. Som nyanställd ska du få information om arbetsuppgifterna och hur de ska utföras. Manualer, checklistor och andra skriftliga instruktioner som behövs i arbetet. Vilka olycksrisker som finns i arbetet och hur man kan skydda sig mot dem. Vilken eventuell personlig skyddsutrustning som finns och hur man använder den. Hur eventuella verktyg, maskiner och annan utrustning fungerar. Var brand och förstahjälpenutrustning finns samt hur larmrutiner fungerar. Säg ifrån om du inte förstår eller om du fortfarande känner dig osäker på hur du ska utföra arbetsuppgiften. Det kan ta tid att lära sig så se till att du får den tid du behöver.

Fredrik: Ja, lite tydlighet kring det här med introduktionen. Känner du igen det här Elsa?

Elsa: Jo, men det låter ju rimligt gör det. Kanske inte att man har fått allt det, men det är kanske det man borde ha fått.

Fredrik: Ja, den som är ytterst ansvarig, vem är det?

Malin: Arbetsgivaren.

Fredrik: Ja, visst är det så. Någonting som du vill tillägga kring den här faktan då?

Malin: Jag tycker den räknar upp väldigt tydligt, precis som man ska göra. Det här är väl jättebra att ha med sig och tänker också ni som är unga, gå in och titta på vår hemsida av.se. För där står just det här. Det här är bra att ställa krav på, även om det kanske inte alltid är så lätt att göra det när man är ung, men det är faktiskt viktigt. Det här ska arbetsgivaren sköta.

Fredrik: Så arbetsgivaren bör se till att det finns en handledare som grundligt går igenom arbetsuppgifterna och riskerna med den minderåriga och se till att den minderåriga förstått både arbetsuppgifterna, riskerna och utför arbetet enligt instruktionerna, eller hur?

Malin: Ja. Då är vi inne på det som rör minderåriga, så det är rätt så viktigt att ha koll på detta nu.

Fredrik: Ja just det. Skillnad. Men vi ska kanske stanna bland de unga i arbetslivet?

Malin: Ja, det kan vi göra.

Fredrik: Ja, Bra. Då gör vi så att vi inte går över till de minderåriga ännu utan det här gäller väl även för unga antar jag. Ska även de ha en handledare?

Malin: När man är över 18 så finns det inga krav på att man måste ha en handledare. Men det är väl verkligen ett bra sätt att sätta in dem i arbetet. Att veta vem går jag till när jag inte riktigt förstår hur det fungerar eller när jag undrar över någonting så det är tydligt utpekad. Vem ska jag vända mig till? Det står ju faktiskt också i våra föreskrifter att det ska vara tydligt vem jag vänder mig till för att få veta hur jag ska utföra någonting.

Fredrik: Ja, just det. Kände du att du kunde vända dig till någon både när du hade frågor eller oro?

Elsa: Jo, men jag vet nog vem jag skulle vända mig till, men kanske inte i alla frågor... att man kände att man kunde det. Det berodde nog lite på vad det gällde, men man visste nog ändå vem det var man skulle vända sig till. Ja.

Fredrik: Jag kan tänka mig att när man kommer ut som färsking ung och på sina första arbetsplatser så kan det kanske vara svårt att våga säga till och säga ifrån och ställa frågor också.

Elsa: Ja, absolut. Det kan det absolut vara. Och det beror nog lite på hur högt i tak det är på arbetsplatsen och hur alla är, hur ens chef bemöter en och så. Så det beror nog mycket på sånt också tror jag.

Fredrik: Hur tycker du att du har bemötts då? Om man ser mer... ja, men ska man kalla det för kulturellt, eller lite mer så här... Mänsklig stämning? Kulturen på arbetsplatserna du har varit på? Hur har det varit för dig som ung att komma in?

Elsa: Jo, men det har varit bra. Det första jobbet jag hade på café där var det ganska högt tryck så det var ganska hög press på att man skulle få saker gjort och att man skulle göra det på rätt sätt och så. Där var det nog lite jobbigare att jobba än de andra ställena jag har arbetat på. Men generellt sett har det väl ändå varit ganska bra kultur och man har blivit väl bemött och så tycker jag ändå.

Fredrik: Vad tänker du om det här, Malin?

Malin: Ja, är ju lite... Jag har egentligen en liten fråga jag skulle vilja ställa - om du har träffat på skyddsombud?

Elsa: Nej, det har jag inte. Jag har hört att det finns och att det kan komma ut, men jag har aldrig stött på det.

Fredrik: Vet du vad de gör då?

Elsa: Nej, du får gärna förklara.

Malin: Ett skyddsombud är ett ombud som är valda av dem som arbetar på platsen och de går under förtroendemannalagen så de har ett visst lagligt skydd. De är till som extra ögon och öron gentemot arbetsgivaren för att titta på arbetsmiljörisker så de kan föra fram till arbetsgivaren. Det här är en risk. Det här behöver vi undersöka, risk bedöma och det finns faktiskt en hel del andra saker som skyddsombud kan göra. Och jag tänker när man har en introduktion, då ska man också få veta ifall det finns ett skyddsombud och vem det är och hur man kontaktar den personen. Det är jätteviktigt.

Fredrik: Bra. Ja, för det är ju en kollega, det är ju en anställd.

Malin: Ja, det är det.

Fredrik: Ja, vi ska ta oss ut på stan för att få fler livs levande röster från folk som går på gatorna som vanliga och arbetar.

Kvinnlig reporter: Hej! Ska du sommarjobba i sommar?

Ung kvinna 1: Ja, jag ska sommarjobba som simpraktikant.

Kvinnlig reporter: Vad innebär det?

Ung kvinna 1: Jag ska hjälpa simlärare under en vecka.

Ung kvinna 2: Now this summer I'm not going to work.

Kvinnlig reporter: Thank you so much. Ska du sommarjobba i sommar?

Ung kvinna 3: Nej, jag tror inte det.

Kvinnlig reporter: Så du kommer inte… Du har inte fått något sommarjobb.

Ung kvinna 3: Nej, inte än.

Kvinnlig reporter: Hej! Ska du sommarjobba i sommar?

Ung man 1: Jag hade tänkt det.

Kvinnlig reporter: Vad kommer du att jobba med?

Ung man 1: På ett nöjesfält här i stan?

Kvinnlig reporter: Vet du om det finns några risker på din arbetsplats?

Ung man 1: Än så länge nej, inte riktigt. Jag har fått höra att man ska... Det kommer vara som en prova-på-dag typ för de anställda så att man får åka dit och under en heldag så får man lära sig vad man ska göra och inte ska göra i olika situationer och sånt. Det har jag fått höra i alla fall.

Kvinnlig reporter: Ska du sommarjobba i sommar?

Ung kvinna 4: Nej.

Kvinnlig reporter: Du ska inte sommarjobba?

Ung kvinna 4: Nej, nej.

Kvinnlig reporter: Tack så jättemycket!

Ung man 2: Ja, absolut. Man måste få pengar.

Kvinnlig reporter: Vet du om det finns några risker på din arbetsplats?

Ung man 2: Ja.

Kvinnlig reporter: Kommer du få någon introduktion tror du?

Ung man 2: Det hoppas jag.

Kvinnlig reporter: Vet du hur du ska göra om du får arbetsmiljöproblem?

Ung man 2: Nej.

Kvinnlig reporter: Vet du vart du ska vända dig om du får arbetsmiljöproblem?

Ung man 1: Nej… till facket? Nej, jag vet inte. Men nej, inte riktigt. Kanske morsan. Hon brukar lösa sånt.

Kvinnlig reporter: Vet du om det finns några risker på den här arbetsplatsen?

Ung kvinna 1: Alltså, det verkar väldigt tryggt och säker och så. Jag har simmat där ganska länge så jag tror inte det.

Kvinnlig reporter: Vet du om du kommer få någon arbetsplatsintroduktion? Att du kommer få veta lite om risker och hur man kan förebygga dem och så där?

Ung kvinna 1: Jag är inte säker, men jag gissar väl på det.

Kvinnlig reporter: Vet du vad du ska vända dig till om du får arbetsmiljöproblem?

Ung kvinna 1: Alltså först börjar prata med mamma och pappa, men ja, sen vet jag inte riktigt.

Kvinnlig reporter: Tack så jättemycket. Hallå, ska du sommarjobba i sommar?

Ung man 3: Nej, jag ska till USA.

Fredrik: Ja. Känner du igen dig i det de säger Elsa?

Elsa: Ja, lite grann kanske. Ja, det är väl så att man kanske bollar med föräldrar och så. Absolut.

Fredrik: Känner du dig fri som din person att säga till och fråga? Vi var inne lite grann på det tidigare, men har du känt dig så när att du har det mandatet? Att du har det både ansvaret och möjligheten att fråga eller säga till?

Elsa: Jo, men absolut. Jag tror... jag vet ju att jag har det mandatet att säga till och fråga. Specifikt fråga, kanske enklare. Men säga ifrån ska man såklart också göra. Men sen är det ju så att om man är ung så kanske man inte vågar ibland. Så kan det absolut vara. Det beror nog lite på vad det gäller liksom.

Fredrik: Så vilka råd har du till unga? Eller alla kanske, som känner att man inte riktigt vågar eller vet?

Malin: Jag tänker att man ska försöka prata först och främst med sin chef, för det är ju arbetsgivaren som har det ansvaret och känner man inte att man kan göra det så tycker jag att man ska försöka prata med en kollega i så fall. För det är lite som de var inne på där, en kille som säger "facket kanske"? Ja då är vi inne på det här med skyddsombud och det kan ju vara facket man pratar med och så vet de kanske vem som är skyddsombud på den arbetsplatsen. Sen kan man ju alltid gå in och titta på vår webbplats. Vad säger reglerna egentligen? Men arbetsgivaren har ju ansvaret och man ska kunna vända sig till den personen som är ansvarig där på den arbetsplatsen man är på.

Fredrik: För visst är det så att alla har väl rätt till och tillgång till ett skyddsombud till exempel?

Malin: Ja, alla har ju rätt... Alla arbetsplatser har ju rätt till att välja ett skyddsombud. Men sen är det ju därmed inte sagt att det finns på alla arbetsplatser. För så är det inte. Det är ju ett förtroendeuppdrag som man blir vald till, så det är inte alltid att det finns, faktiskt.

Fredrik: Om vi ska prata lite om barn då och då pratar vi alltså om under 18 år helt enkelt.

Malin: Ja, från 13 år upp till 18. För under 13 så får man inte lov att utföra något arbete om det inte är väldigt, väldigt lätt arbete. Det kan vara trädgårdsarbete i familjen eller så där väldigt enkla arbetsuppgifter. Så från 13 till 18 brukar vi säga då.

Fredrik: Vad kan det vara för jobb som man får utföra då?

Malin: Ja, det kan vara att man kan stå i en glasskiosk eller man kanske jobbar med bärplockning eller något sånt enklare arbete och det får man ju lov utföra. Och då är det ju viktigt att veta att det finns ju ganska tydliga lagar kring vilka tider man får arbeta på. Och där ska man ju att man ska få en god introduktion och en handledare och den ska vara utsedd och då ska man också ha den handledaren med sig. Och den handledaren får kanske till och med stå vid sidan om den första tiden för att se till så att man gör arbetet så som man ska göra och vara ett stöd.

Fredrik: Just det. Men handledaren behöver inte vara med under hela sommarjobbet eller arbetsperioden?

Malin: De ska alltid finnas tillgängliga som handledare.

Fredrik: Okej, hade du det? Minns du att du hade det när du började jobba där som 13-åring?

Elsa: Nej, inte direkt. Jag jobbade faktiskt i en glasskiosk som du sa. Så det var lite roligt. Men jag tror inte att jag hade någon handledare. Kanske någon äldre som har jobbat på arbetsplatsen som visade hur man skulle göra och kanske var med första timmen. Men sen fick jag göra det själv och gå upp till det andra huset om jag behövde hjälp typ. Så det var nog ingen som stod bredvid mig. Men det fanns ju tillgängligt som du säger.

Fredrik: Är det olagligt det här? Om det skulle hänt Elsa någonting när hon som 13, 14-åring ska stå och sälja jordgubbar och så händer det någonting dag två. Och så är inte handledaren där.

Malin: Det allra viktigaste i det här är ju att man gör en undersökning och riskbedömning. Handledare ska finnas och att man gör en ordentlig undersökning och riskbedömning och åtgärdsplan så man har koll på sina risker. Det är det allra viktigaste och det är klart att händer den olycka då... Om det är en arbetsplatsolycka så ska den ju utredas, för det ska man som arbetsgivare göra. Då får man se var det har brustit.

Fredrik: När får man börja hantera pengar? Sitta i kassan eller sälja jordgubbar och ta emot pengar och växla?

Malin: 18 år brukar man faktiskt säga är den gränsen för att hantera pengar. Men man kan också få lov att göra det från 16 om det är tillåtet, om man har tillräckliga rutiner kring det.

Fredrik: Så den som är under 13 år får egentligen inte arbeta. Det finns vissa undantag, pratar du om. Du har också nämnt vad det kan vara. Det ofta kanske lite familjeföretaget, bärplockning och sådana saker. Okej, bra. Det är också så att vissa minderåriga är med i olika kulturella sammanhang. Det kan vara sommarteater eller det kan till och med vara åretruntmusikaler. Man ser unga som är med och både på teater och musikaler och så där.

Malin: Det kan man ju få lov att göra, men det gäller ju då att man ansöker till oss som undantag och så att vi godkänner en sådan ansökan. Och det kan man få lov att göra. Men det ska ju inte drabba skolgång. Det är jätteviktigt till exempel. Vi har ju ändå obligatorisk skolgång och den ska skötas, så det är sådana saker man behöver anpassa i så fall.

Fredrik: Och då finns det vissa speciella regler och de finns väl också på hemsidan antar jag?

Malin: Ja, det finns det. Så det är bara att gå in på vår hemsida och titta på det vad som gäller där. De som jobbar mycket med den här typen av teateruppsättningar och så, de vet ju också oftast om att man ska gå in där och titta på det. Så av.se, där kan man söka den informationen.

Fredrik: Har du Elsa stått och joddlat på någon scen någon gång?

Elsa: Nej, det har jag faktiskt inte.

Malin: Det är aldrig för sent.

Fredrik: Vårdnadshavarnas roll i det här. Hur ska man se på det?

Malin: Är man minderårig så måste man ha ett godkännande från vårdnadshavarna och man ska också som arbetsgivare informera vårdnadshavarna om vad som gäller i det här så att man kan få godkännande också. Att vårdnadshavarna också vet om vad det finns för risker och vad det är för typ av arbete som ska utföras.

Fredrik: Då finns ju hela tiden skolproblematiken också tänker jag...?

Malin: Ja, man måste ju sköta sin skolgång. Den är jätteviktig.

Fredrik: Det finns ju regler för ungdomar. Minderåriga som fyller minst 16 år under det pågående kalenderåret. Berätta om det Malin. De får inte ha ett arbete som innebär särskilda risker.

Malin: Nej, just det. Det kan ju vara ett arbete som till exempel är psykiskt påfrestande, eller alltför psykiskt påfrestande. Det kan också innebära väldigt tunga arbeten och det kan innebära arbete som är bevakningsarbete till exempel. Det får man inte lov att göra när man är under 18.

Fredrik: Praktik då, man går på pryo, vad heter pryo... prao-y?

Elsa: Prao.

Fredrik: Prao och ja, vad gjorde du på din? Var har du gjort din prao någonstans?

Elsa: Då var jag och vek och strök kläder och så. Jag jobbade i en klädbutik.

Fredrik: Vad finns det för regler som gäller för det då? För det är ofta korta perioder och det är bara lite smakprov. Det är inte riktigt jobb på det sättet.

Malin: Men det är också viktigt att man har en särskild utsedd handledare där. Och det är ju skolorna då som ska se till så att det finns, att man kontrollerar att det finns en särskild utsedd handledare och så klart att det är arbetsgivarens uppgift att se till att det finns. Och sen ska det ju undersökas och riskbedömas för att hitta de risker som finns. Viktigt att få det med.

Fredrik: Om det, Gud förbjude händer en olycka under PRAO, en praktik, vad gör man då? Vad händer då?

Malin: Man anmäler ju till oss på Arbetsmiljöverket och det ska också göras en utredning för att se var bristerna ligger någonstans? Så precis som med alla andra olyckor. Men det är extra viktigt att man då ser till att det finns en bra handledare att tillgå i de här praktikplatserna och att skolan har koll på vad är det för typ av praktikplats de är ute på? Så där har skolorna ett jättestort ansvar också.

Fredrik: Hörni Elsa och Malin, det börjar bli dags att summera. Avrunda det här poddavsnittet. Det finns ju mycket mer information såklart och specifika fall om det är någonting specifikt man undrar över. Om man till exempel ska dyka på sommarlovet så finns det både förbud och vissa regler gällande dykeriarbete. Bevakningsarbete vet jag också att det finns speciella regler för. Men allt det där finns att till att tillgå. Det är inte så att bara för att vi stänger den här podden så stänger Arbetsmiljöverket tvärtom.

Malin: Nej. Vi finns alltid på nätet.

Fredrik: Så är det. Det som alltid finns där är också andra avsnitt av den här podden Hallå arbetsmiljö på olika spännande och viktiga teman. Är det något som du känner att du vill tillägga Elsa som vi har missat, som du tycker är viktigt att eventuellt unga som lyssnar på det här eller de som är ansvariga på arbetsplatser lyssnar när det gäller unga i arbetslivet?

Elsa: Nej, men jag tycker att man ska ta till sig det som vi har sagt, att man vågar säga ifrån och fråga. Och sen att man får en ordentlig introduktion tror jag är viktigt. Att chefer och arbetsgivare ger en ordentlig introduktion så att man kan känna sig trygg i vad man ska göra och vad som är rätt och fel och så, så att man vågar säga till om det är någonting.

Malin: Bra bra.

Fredrik: Vad vill du sammanfatta det här med Malin?

Malin: Jag skulle vilja sammanfatta med - ställ krav, om du är ung. Undersök, riskbedöm, åtgärda och kontrollera. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är grunden för att vi ska åtgärda och det är arbetsgivaren som ska syssla med det. De ska göra det. Jätteviktigt när det kommer ut unga på arbetet. Ta hand om de unga!

Fredrik: Ja, och släpp in dem också kan jag tycka.

Malin: Ja, såklart.

Fredrik: Vi behöver unga på arbetsplatserna oavsett var.

Malin: Jajamensan, det behöver vi. Ja, verkligen. Det är ju så roligt att jobba när man hamnar på ett jobb man trivs med. Självklart.

Fredrik: Var kommer du hamna någonstans i framtiden Elsa?

Elsa: Ja, det vet jag inte riktigt. Vi får se. På en bra arbetsplats förhoppningsvis.

Fredrik: Det hoppas vi med. Ja. Tack så mycket för att du var här Elsa!

Elsa: Tack själv, tack!

Fredrik: Och tack Malin för att du var här och bidrog med din kunskap.

Malin: Tackar tackar!

Fredrik: Och tack även ni kära lyssnare för att ni har just lyssnat. Och kom ihåg att det är viktigt och det är rätt att säga till om något inte står rätt till. För ingen ska behöva vare sig bli sjuk, bli skadad eller i värsta fall dö på sin arbetsplats, eller hur? På återseende. Hej då.

Malin: Hej!

Elsa: Hej då.

Kvinnlig röst: Hallå Arbetsmiljö! En poddserie från Arbetsmiljöverket.

 

Senast uppdaterad 2024-05-28