Application for demolition of asbestos or materials containing asbestos

You must have a permit from the Swedish Work Environment Authority if you intend to demolish structures containing asbestos.

Applications must be submitted no later than three weeks prior to commencement of the demolition. You must also re-apply in the event of any company reorganisation or if your company is assigned a new organisation number.

Permits are not transferable. This means that you cannot use a permit that we have issued to another company for the same workplace.

Description of application of demolition of asbestos

Uppgifter om företaget som söker tillstånd

Tryck på knappen Hämta arbetsställe för att få fram ert företags arbetsställen.

Kontaktuppgifter


Tider

Bifoga handlingar

Markera ovanför att de obligatoriska bilagorna bifogas.Max 20Mb/fil. Max 15 filer.
Tillåtna filformat: pdf, doc, docx, jpg, tif och png.

Ingen fil har valts.

Övrigt

Här kan du lämna någon annan upplysning som är till hjälp vid handläggningen av er ansökan.

Det kan bland annat vara:
  • nuvarande tillstånds diarienummer
  • nuvarande tillstånd går ut
  • ni kommer att komplettera med någon handling som saknas vid ansökningstillfället
  • varför yttrande från skyddsombud saknas


Was the information on this page useful?

In order for us to respond to your comments, you need to enter an email address.

If you have a question, want to report abuse at a workplace or give us tips on workplaces where the working environment is not good? Contact us via our contact form.

Contact form