Skyddsombud och samarbete för en bra arbetsmiljö - Lättläst (ADI 559), broschyr

Den här broschyren handlar om skyddsombudet och den roll som han eller hon har. Skyddsombuden är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor. Lättläst version.

Omslagsbild på Skyddsombud och samarbete för en bra arbetsmiljö (ADI 559)
Skyddsombud och samarbete för en bra arbetsmiljö - Lättläst (ADI 559), broschyr

Senast uppdaterad 2023-07-06