Allergirisker för nagelskulptörer och fransstylister

Limmet som används för fransar och naglar på skönhetssalonger innehåller ofta allergiframkallande ämnen som kan ge allvarliga besvär. Därför är det extra viktigt att vidta rätt skyddsåtgärder.

Naglar som fixats med nagellack i olika färger.

Dessa lim innehåller ofta ämnen som kan ge allvarliga allergiska besvär, till exempel andningssvårigheter, hosta, kliande och rinnande ögon, astma eller eksem. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19, ändrad och omtryckt i AFS 2014:43) innehåller bland annat krav på hantering av dessa lim. 

Information om vilka kemiska ämnen som limmen innehåller ska finnas i den produktinformation eller i de säkerhetsdatablad som ska medfölja de kemiska produkterna.

Föreskrifterna är till för att du ska hålla dig frisk och kunna fortsätta att jobba i många år utan att utveckla en allergi.

Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19). Ändrad och omtryckt i AFS 2014:43, föreskrifter

Fransstylist

När lösögonfransarna limmas fast används oftast ett snabblim som innehåller cyanoakrylater som kan ge allergiska besvär. Om arbetet med limmet pågår mer än 30 minuter per vecka gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker (37 a-g §§ i AFS 2011:19).

Det innebär att den som jobbar med cyanoakrylater ska ha gått en utbildning samt genomgått en medicinsk kontroll och fått ett tjänstbarhetsintyg innan arbetet påbörjas. Medicinska kontrollen ska sedan göras återkommande. Det är arbetsgivaren som ska se till att återkommande medicinska kontrollen utförs.

Nagelskulptör

De som bygger upp naglar använder oftast lim som innehåller antingen metaakrylater eller cyanoakrylater vilket gör att de omfattas av antingen:

 • 37 a-f §§ för metaakrylater eller
 • 37 a-g §§ för cyanoakrylater. 

Kraven innebär bland annat att de ska ha genomgått utbildning. När det gäller metaakrylater ska arbetsgivaren anordna medicinska kontroller och vid användning av lim innehållande cyanoakrylater gäller det att arbetstagaren har genomgått en medicinsk kontroll och fått ett tjänstbarhetsintyg innan arbetet påbörjas. Medicinska kontrollen ska sedan göras återkommande. Det är arbetsgivaren som ska se till att återkommande medicinska kontroller utförs.

Materialet för att bygga naglar

Materialet som du bygger naglarna av är oftast också allergiframkallande. Uppbyggnadsmaterialen räknas som kosmetiska produkter. Kosmetiska produkter räknas alltid som kemiska riskkällor och omfattas av paragrafer i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19, ändrad och omtryckt i AFS 2014:43), dock inte §§ 37 a-g. Om materialet däremot innehåller cyanoakrylater omfattas de av §§ 37 a-g.

Så minskar du riskerna:

 • Med hjälp av ett punktutsug kan farliga ämnen i luften från limmet ventileras bort. Det gör luften bättre både för dig och för kunderna.
 • Undvik att andas in ångor ifrån limmet. Ha inte limmet nära näsa och mun utan placera limmet så att risken för exponering via inandning minimeras.
 • Använd skyddshandskar vid användning av ämnen som kan skada din hud, till exempel när du använder produkter som innehåller metaakrylater.

Vanliga frågor och svar

Det finns inga formella krav att den som utbildar har gått någon specifik utbildning. Utbildaren ska ha goda kunskaper om föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker och om allergiframkallande ämnen. Utbildaren bör även kunna arbetsmiljölagstiftningen och övriga lagar och föreskrifter som berör det kemiska området. Arbetsmiljöverket har inget godkännande av vilka som får genomföra utbildningar eller vilka som inte får det.

Utbildningen ska minst innehålla information om de risker som arbetet innebär och vilka skyddsåtgärder som kan behöva vidtas för att arbetet ska kunna utföras säkert. Vi skriver i våra råd till 37 e § vad vi tycker att utbildningen behöver innehålla. Enligt råden behöver utbildningen innehålla:

 • Grundläggande kunskaper om kemiska risker
 • Kunskaper om de kemiska produkter som hanteras
 • Genomgång av de moment i hanteringen som kan vara riskfyllda
 • Vad som händer vid bearbetning och termisk nedbrytning
 • Vilka skyddsåtgärder som är nödvändiga för ett säkert arbete
 • Vilken typ av ventilation som behövs
 • I vilka situationer som personlig skyddsutrustning behövs och vilken typ av skyddsutrustning som är lämplig
 • Teknik för rengöring och sanering

För att man ska kunna styrka att utbildningskravet är uppfyllt behöver det framgå av utbildningsintyget vem som har gått utbildningen, vilken dag utbildningen genomfördes, vilka moment som ingick samt vem som har utfärdad intyget. Den som ger utbildningen får utförda utbildningsintyget.

Om utbildaren leder en utbildning där det ingår praktiska moment där någon av de kemiska produkter som omfattas i 37 e § används, ska utbildaren ha genomgått denna utbildning innan han eller hon utbildar andra.

Ja, kraven gäller för egenföretagare utan anställda.

Ja, kraven gäller även för egenföretagare utan anställda. Se 7 § i föreskrifterna om medicinska kontroller, AFS 2019:3.

Senast uppdaterad 2024-01-03