Se samtliga presentationer

Belastningsergonomi, presentation

Den här presentationen bygger på föreskrifterna om belastningsergonomi, AFS 2012:2. Den lyfter fram de olika paragraferna och förtydligar deras innehåll.

Powerpoint Belastningsergonomi
Belastningsergonomi, presentation

Senast uppdaterad 2017-05-03