Se samtliga föreskrifter

Utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer (AFS 2016:4), föreskrifter

Föreskrifterna reglerar icke elektrisk utrustning och gäller från och med den 3 maj 2016.

Omslagsbild: AFS
Utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer (AFS 2016:4), föreskrifter

Dessa föreskrifter ersätter föreskrifterna om utrustningar för explosionsfarlig miljö (AFS 1995:5)Produkter som har släppts ut på marknaden före 20 april i enlighet med AFS 1995:5 får även efter detta datum tillhandahållas på marknaden eller tas i bruk.

Utrustningar för explosionsfarlig miljö (AFS 1995:5), föreskrifter

För elutrustning gäller Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektrisk utrustning och elektriska skyddssystem avsedda för användning i potentiellt explosiva atmosfärer (ELSÄK-FS 2016:2).

Elsäkerhetsverkets webbplats, öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2023-07-12