Se samtliga föreskrifter

Utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer (AFS 2016:4), föreskrifter

Föreskrifterna reglerar icke elektrisk utrustning och gäller från och med den 3 maj 2016.

Omslagsbild: AFS
Utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer (AFS 2016:4), föreskrifter

Dessa föreskrifter ersätter föreskrifterna om utrustningar för explosionsfarlig miljö (AFS 1995:5)Produkter som har släppts ut på marknaden före 20 april i enlighet med AFS 1995:5 får även efter detta datum tillhandahållas på marknaden eller tas i bruk.

Utrustningar för explosionsfarlig miljö (AFS 1995:5), föreskrifter

För elutrustning gäller Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektrisk utrustning och elektriska skyddssystem avsedda för användning i potentiellt explosiva atmosfärer (ELSÄK-FS 2016:2).

Elsäkerhetsverkets webbplats, öppnas i nytt fönster

Ny regelstruktur 1 januari 2025

Den 1 januari 2025 ersätts denna författning av föreskrifter i en ny struktur. Vi har sorterat om alla paragrafer i våra nuvarande 67 föreskrifter in i 15 nya föreskrifter. Du kan redan nu ta del av de nya föreskrifterna på webbplatsen.

Beslutade föreskrifter som träder i kraft 2025

Om du vill veta vilken paragraf som kommer att ersätta vilken i den nya strukturen hittar du svaret i vår paragrafnyckel.

Paragrafnyckeln

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Senast uppdaterad 2024-05-06