Se samtliga föreskrifter

Hygieniska gränsvärden (AFS 2015:7), föreskrifter

Föreskrifterna om hygieniska gränsvärden gäller i alla verksamheter där luftföroreningar förekommer. Luftföroreningar kan vara allt från kvartsdamm till gaser. Gränsvärden finns för drygt 500 farliga olika ämnen.

Nya Föreskriften om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)

Här hittar du den nya föreskriften om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)  som börjar gälla 21 augusti 2018. 

Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)

Omslagsbild: AFS
Hygieniska gränsvärden (AFS 2015:7), föreskrifter

Några småfel förekommer i AFS 2015:7, därför finns ett rättelseblad till sidan 55.

Rättelseblad sid 55, pdf, öppnas i nytt fönster

Du hittar mer information om de nya föreskrifterna i vår nyhetsartikel "Nya föreskrifter om hygieniska gränsvärden".

Nya föreskrifter om hygieniska gränsvärden, nyhetsartikel

Tryckt och digital version av föreskrifter

Det finns en tryckt och en digital version av alla föreskrifter. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den digitala versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2018-03-20