Se samtliga föreskrifter

Hygieniska gränsvärden (AFS 2015:7), föreskrifter (upphävda)

Föreskrifterna om hygieniska gränsvärden (AFS 2015:7) har ersatts av AFS 2018:1 med samma titel.

Nya Föreskriften om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)

Här hittar du den nya föreskriften om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1) som började gälla 21 augusti 2018. 

Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2022-03-22