Se samtliga föreskrifter

Hygieniska gränsvärden (AFS 2015:7), föreskrifter (upphävda)

Föreskrifterna om hygieniska gränsvärden (AFS 2015:7) har ersatts av AFS 2018:1 med samma titel.

Nya Föreskriften om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)

Här hittar du den nya föreskriften om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1) som började gälla 21 augusti 2018. 

Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)

Ny regelstruktur 1 januari 2025

Den 1 januari 2025 ersätts denna författning av föreskrifter i en ny struktur. Vi har sorterat om alla paragrafer i våra nuvarande 67 föreskrifter in i 15 nya föreskrifter. Du kan redan nu ta del av de nya föreskrifterna på webbplatsen.

Beslutade föreskrifter som träder i kraft 2025

Om du vill veta vilken paragraf som kommer att ersätta vilken i den nya strukturen hittar du svaret i vår paragrafnyckel.

Paragrafnyckeln

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Senast uppdaterad 2023-11-08