Se samtliga föreskrifter

Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7), föreskrifter

Föreskrifterna handlar om hjälpåtgärder vid olycksfall och akut sjukdom som behövs för att återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner. Föreskrifterna gäller i all verksamhet som omfattas av arbetsmiljölagen.

Omslagsbild: AFS
Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7), föreskrifter

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Första hjälpen och krisstöd (ADI 534), broschyr

Broschyromslag: Första hjälpen och krisstöd - Planering, utbildning, information
I den här broschyren kan du lära dig mer om första hjälpen på arbetsplatsen. Första hjälpen är den hjälp man ger direkt när en person skadat sig eller blivit akut sjuk. I broschyren finns även information om krisstöd.

Senast uppdaterad 2023-03-28