Se samtliga föreskrifter

Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), föreskrifter

Föreskrifterna gäller utformningen av arbetsplatser. De tar bland annat upp krav och råd om inomhusklimat och ventilation, dagsljus och belysning, personalutrymmen och utrymning. Du hittar även regler om byggherrars, Bas-P:s och projektörers ansvar för arbetsmiljön på den färdiga arbetsplatsen.

Ny regelstruktur 1 januari 2025

Den 1 januari 2025 ersätts denna författning av föreskrifter i en ny struktur. Vi har sorterat om alla paragrafer i våra nuvarande 67 föreskrifter in i 15 nya föreskrifter. Du kan redan nu ta del av de nya föreskrifterna på webbplatsen.

Beslutade föreskrifter som träder i kraft 2025

Om du vill veta vilken paragraf som kommer att ersätta vilken i den nya strukturen hittar du svaret i vår paragrafnyckel.

Paragrafnyckeln

Bild på omslaget av föreskrifterna arbetsplatsens utformning 2020:1.
Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), föreskrifter

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Svar på vanliga frågor och vad som förändrats mot tidigare föreskrift

På dessa sidor kan du läsa om hur den nya föreskriften skiljer sig mot den förra. Vi har även tagit fram svar på vanliga frågor utifrån ett par områden.

Ändringar i föreskrift om arbetsplatsens utformning

Frågor och svar om arbetsplatsens utformning

 

Senast uppdaterad 2024-05-03