Se samtliga broschyrer

Vi inspekterar första linjens chefer inom vård och omsorg (ADI 692), broschyr

I den här broschyren kan du läsa om våra inspektioner av första linjens chefer inom vård och omsorg, till exempel om vilka frågor som vi kan ställa under inspektionen och vilka krav som kan bli aktuella. Avsikten med inspektionerna är att förebygga ohälsa på grund av onödigt påfrestande organisatoriska arbetsmiljöförhållanden

Broschyromslag - Vi inspekterar första linjens chefer inom vård och omsorg
Vi inspekterar första linjens chefer inom vård och omsorg (ADI 692), broschyr

Senast uppdaterad 2022-11-03