Se samtliga broschyrer

Våld och hot inom omsorg och skola (ADI 522), broschyr

Den här broschyren innehåller regler och information om våld och hot inom omsorg och skola. Här kan du läsa om de vanligaste riskerna, om hur våld och hot kan förebyggas och vad arbetsgivarens ansvar är.

Omslagsbild på Våld och hot inom omsorg och skola (ADI 522)
Våld och hot inom omsorg och skola (ADI 522), broschyr

Reglerna i broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om våld och hot i arbetsmiljön, AFS 1993:2. Arbetsmiljöverket har också publicerat en checklista som hjälpmedel för att kartlägga riskerna inom omsorg och skola (ADI 525). 

Våld och hot inom omsorg och skola (checklista) (ADI 525), broschyr

Senast uppdaterad 2020-03-11