Se samtliga broschyrer

Våld och hot inom omsorg och skola (checklista) (ADI 525), broschyr

Denna broschyr innehåller en checklista för kartläggning av risker för våld och hot i arbetsmiljön. Broschyren är ett hjälpmedel avsett för arbetsplatser inom omsorgsverksamheter och för grund- och gymnasieskolor.

Omslagsbild på Kartläggning av risker för våld och hot inom omsorg och skola (ADI 525)
Våld och hot inom omsorg och skola (checklista) (ADI 525), broschyr

Genom att besvara frågorna i checklistan får ni en bild av var riskerna finns och kan utifrån det avgöra vilka säkerhetsåtgärder som behövs. Att göra den typen av kartläggning är en del av arbetsgivarens ansvar.

Frågorna i checklistan utgår från reglerna i föreskrifterna om våld och hot i arbetsmiljön, AFS 1993:2.

Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2), föreskrifter

Senast uppdaterad 2020-03-11