Se samtliga broschyrer

Våld och hot i arbetsmiljön (ADI 624), broschyr

Inom hemtjänst och personlig assistans finns särskilda regler för att förebygga våld och hot. I det här faktabladet hittar du information om arbetsgivarens ansvar för att göra arbetsmiljön trygg för dig som arbetar där.
Våld och hot i arbetsmiljön (ADI 624), broschyr

Senast uppdaterad 2015-06-16