Se samtliga broschyrer

Planera, projektera och samordna för en bra arbetsmiljö - checklista om arbetsmiljöansvar

I den här checklistan kan byggherrar och andra beställare, uppdragstagare, projektörer, Bas-P, Bas-U eller, entreprenörer (arbetsgivare) få stöd under planering och projektering.

Projektering Delaktighet "klippt foto"Projekteringsansvar Byggnad
Planera, projektera och samordna för en bra arbetsmiljö - checklista om arbetsmiljöansvar

Checklistan hör ihop med broschyren:

Gör rätt redan i planeringen och projekteringen (ADI 709), broschyr

Läs mer på sidan om upphandling och arbetsmiljö:

Upphandling och arbetsmiljö

Senast uppdaterad 2022-12-05