Se samtliga broschyrer

Kartlägg riskerna för hot och våld i arbetsmiljön (ADI 553), broschyr

En checklista som arbetsgivare och skyddsombud kan använda för att undersöka risker för hot och våld i arbetsmiljön. Checklistan omfattar alla steg från riskinventering och åtgärder, till rutiner för stöd om något sker.

Omslagsbild på Kartlägg riskerna för hot och våld i arbetsmiljön (ADI 553)
Kartlägg riskerna för hot och våld i arbetsmiljön (ADI 553), broschyr

Frågorna i listan utgår från Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön, AFS 1993:2.

Våld och hot i arbetsmiljön, AFS 1993:2

Senast uppdaterad 2020-03-11