Se samtliga broschyrer

Gör rätt redan i planeringen och projekteringen (ADI 709), broschyr

Vid planeringen och projekteringen av ett byggnadsverk bestäms många förutsättningar för arbetsmiljön, både under byggskedet och bruksskedet, det vill säga i det färdiga byggnadsverket. Den här broschyren vänder sig till dem som har ansvar för och möjlighet att påverka utformningen av byggnadsverket, men också till dem som ansvarar för arbetsmiljön under utförandet av arbete.

Gör rätt redan i planeringen och projekteringen (ADI 709), broschyr
Gör rätt redan i planeringen och projekteringen (ADI 709), broschyr

Senast uppdaterad 2021-11-29