Se samtliga böcker

Så förbättras verksamhetens arbetsmiljö - en vägledning till föreskrifterna AFS 2001:1 (H455), bok

Detta är en vägledning som innehåller råd och rekommendationer som kan vara till hjälp när du ska följa våra föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1.

Bokomslag - Så förbättras verksamhetens arbetsmiljö
Så förbättras verksamhetens arbetsmiljö - en vägledning till föreskrifterna AFS 2001:1 (H455), bok

I vägledningen får du bland annat förslag på hur du kan göra det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) till en naturlig del av det dagliga arbetet.

Vägledningen H455 ersatte "Varför hände det? " (H400) som utgick 2 maj 2014.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller för alla arbetsgivare. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa.
Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter

Senast uppdaterad 2022-12-06