Se samtliga presentationer

Arbetsmiljölagen, presentation

Den här presentationen lyfter fram de viktigaste punkterna i arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen. Till bilderna finns ett handledarhäfte som hänvisar till de aktuella paragraferna i lagen.
Powerpoint Arbetsmiljölagen
Arbetsmiljölagen, presentation

Arbetsmiljölagen (H8), bok

bild från en myllrande gågata med infällt paragraftecken
I den här boken har Arbetsmiljöverkets jurister kommenterat arbetsmiljölagen. Boken innehåller hela lagtexten samt arbetsmiljöförordningen. Arbetsmiljölagen lägger grunden till ett bra arbetsmiljöarbete.

Senast uppdaterad 2020-05-05