Tillbaka till kunskapssammanställningar

Säkrare personförflyttningar Åtgärder i arbetsmiljön för medarbetare inom hälso- och sjukvård samt omsorg

Personförflyttningar är en vanlig arbetsuppgift i flera branscher. Den här kunskapssammanställningen tar upp vilka åtgärder som kan vara effektiva för att göra dem säkrare.

Säkrare personförflyttningar Åtgärder i arbetsmiljön för medarbetare inom hälso- och sjukvård samt omsorg
Säkrare personförflyttningar Åtgärder i arbetsmiljön för medarbetare inom hälso- och sjukvård samt omsorg

Personförflyttningar är vanliga inom hälso- och sjukvården och inom omsorgsarbete som omsorgsboenden, hemsjukvård och hemtjänst. Personförflyttningar ingår också i personliga assistenters arbetsuppgifter. De här arbetsmiljöerna är ofta kvinnodominerade. Ett ytterligare område där personförflyttningar sker är persontransporter som taxi, färdtjänst och ambulans.

Personförflyttningar kan vara riskfyllda för både patienter/brukare och för de som genomför arbetsmomenten. Belastningsskador och belastningsbesvär är också vanligt förekommande i de branscher där personförflyttningar sker. Arbetsplatser med många arbetsskador rapporterar både ökade kostnader och högre personalomsättning.

Syftet med kunskapssammanställningen är att sammanställa och värdera den kunskap som finns om vilka åtgärder som kan vara effektiva för att skapa säkra personförflyttningar där varken arbetstagare eller patienter/brukare kommer till skada. Syftet är även att ge förslag på hur denna kunskap kan tillämpas och därmed bidra till att minska risken för arbetsrelaterad ohälsa.

Resultaten visar att antalet skador kan minska:

  • vid fysisk träning i kombination med utbildning - minskar smärtan för de som redan har ländryggssmärta
  • om arbetsutrustningen  är tillgänglig, adekvat och i gott skick
  • när det finns aktuell kunskap hos alla medarbetare
  • när det finns en kultur där utrustningen används

Framgångsfaktorer för att minska antalet skador:

  • arbeta med coacher
  • både chef och medarbetare är aktivt involverade i frågorna
  • utveckla strategier
  • workshops

Kunskapssammanställningen ingår som en del i Arbetsmiljöverkets nollvision att ingen ska dö, skadas eller bli sjuk på grund av sitt arbete.

Målgruppen är arbetstagare och ansvariga i de organisationer där personförflyttningar sker, arbetstagare inom företagshälsovården, fackliga företrädare och arbetsgivarorganisationer samt Arbetsmiljöverkets inspektörer.

Kunskapssammanställningen har tagits fram av medicine doktor, legitimerad fysioterapeut och ergonom Charlotte Wåhlin vid Arbets- och miljömedicin, region Östergötland, och medicine doktor, legitimerad sjukgymnast och ergonom Kjerstin Stigmar vid Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet, Skånes universitetssjukhus, samt medicine doktor och legitimerad fysioterapeut Emma Nilsing Strid vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro.

Nedan finns kontaktuppgifter till forskarna om du vill komma i kontakt med någon av dem:

Charlotte.wahlin@regionostergotland.se

kjerstin.stigmar@med.lu.se

emma.nilsing-strid@regionorebrolan.se

Presentation

Kunskapssammanställningen presenterades på ett seminarium den 20 maj 2019. Nedan kan du ta del av presentationen från seminariet samt en kort filmad intervju med forskarna om syftet med och resultatet av kunskapssammanställningen.

Säkrare personförflyttningar Åtgärder i arbetsmiljön för medarbetare inom hälso- och sjukvård samt omsorg

Säkrare personförflyttningar - Intervju med forskarna, maj 2019

Senast uppdaterad 2023-07-12