Aktuella inspektioner

EU-kampanj 2023–2025: Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv

I årets EU-kampanj inspekterar vi ledarskapets roll i det digitala arbetslivet. Inspektionen genomförs som en del av EU:s treåriga kampanjperiod med det övergripande temat Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv.

Anpassa tekniken efter människans behov

Idag genomförs mycket arbete med hjälp av digitala lösningar som integrerats i verksamheten. Det kan till exempel handla om distans- och hybridarbete, olika IT-system och programvaror, plattformar och digitala kommunikationslösningar.

Det är viktigt att ha en väl fungerande IT-miljö med kompatibla verktyg. Risken för kognitiv belastning och utmattning av hjärnan ökar för den som ägnar stor del av sin arbetstid åt digitala verktyg, eller har flera olika verktyg att hantera. Det gäller att organisera arbetet så att det blir bra för många och anpassa tekniken efter människans förutsättningar.

Hur ser ni inom ert företag på den tekniska utvecklingen och hur ser er IT-vardag ut när det gäller till exempel programvara, informationsflöden och möteskultur? Är det ni som bestämmer över tekniken eller bestämmer den över er?

Läs vad forskningen säger om arbetsmiljöproblem som kan uppstå när vi digitaliserar:

Digital arbetsmiljö, en kartläggning, kunskapssammanställning

Läs om hjärnans kognitiva funktioner och om åtgärder vid ohälsosam kognitiv belastning:

Arbetsmiljön och hjärnans kognitiva funktioner

Risker och åtgärder vid ohälsosam kognitiv arbetsbelastning

Läs vår kunskapssammanställning om nya sätt att organisera arbete:

Nya sätt att organisera arbete – betydelsen för arbetsmiljö och hälsa, kunskapssammanställning

Se även webbinarium om vad forskningen säger om "Att leda och samverka på distans" längre ner.

Digitala arbetsmiljön ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Du som är arbetsgivare leder det systematiska arbetsmiljöarbetet. I det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) ingår även hur den digitala arbetsmiljön utformas, används och anpassas till arbetet och arbetstagarna.

Det är viktig att du som arbetsgivare analyserar vilka funktioner och kompetenser som behövs för att regelbundet undersöka och riskbedöma risker i arbetet. Ju större företag desto viktigare är det att till exempel fråga sig: Vem har egentligen störst kunskap om era system - hur de används och hur de påverkar medarbetarna? Vem ansvarar för uppgraderingar eller inköp av nya system? Och vem är det som stödjer medarbetarna när systemen väl införs eller uppgraderas?

Som arbetsgivare behöver du vara aktiv och ta kommandot

Du kan få bättre kunskaper och ta ledarskapet i den digitala utvecklingen genom att 

  • identifiera vilka ledande funktioner och kompetenser som behöver involveras i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att även ha koll på det som utförs genom digitala lösningar.
  • fördela arbetsmiljöuppgifterna till rätt personer inom organisationen. (Särskilt viktigt i större organisationer).
  • se till att de som tilldelas arbetsmiljöuppgifter har tillräcklig kunskap, befogenhet och resurser för att utföra arbetsmiljöarbetet.
  • de som utses undersöker och riskbedömer de digitala systemen/plattformarna som används i arbetet tillsammans med sina medarbetare.

Läs mer om systematiskt arbetsmiljöarbete:

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Läs om arbete vid bildskärm:

Dator- och bildskärmsarbete

Verktyg och stöd hos andra

Det finns mycket material som du kan använda hos parternas utbildningsorganisationer Sunt arbetsliv, Prevent och Partsrådet.

Hos Sunt arbetsliv får du veta hur du kan minska IT-stressen genom att göra en digital skyddsrond:

Digi-ronden, Sunt arbetslivs webbplats, öppnas i nytt fönster

Prevent ger dig tips på hur ni kan få era digitala arbetssätt i balans:

Digital arbetsmiljö, Prevents webbplats, öppnas i nytt fönster

I Partsrådets webbinarium får du veta hur du skapar förutsättningar för en kognitivt hållbar arbetsmiljö:

Hur du skapar förutsättningar för en kognitivt hållbar arbetsmiljö, Partsrådets webbplats, öppnas i nytt fönster

Webbinarier i samarbete med svenska arbetsnätverket

Arbetsmiljöverket genomför inte bara inspektionsinsatser under den treåriga kampanjperioden. Vi deltar också i svenska arbetsmiljönätverket som driver EU-kampanjen i Sverige och anordnar webbinarier. I nätverket ingår även Myndigheten för arbetsmiljönätverket, Mynak, arbetsmarknadens parter och deras utbildningsorganisationer. 

Ta del av webbinariet "Att leda och samverka på distans, chefens roll i det digitala arbetslivet". I webbinariet får du höra vad forskningen säger.

Webbinarium: Att leda och samverka på distans, chefens roll i det digitala arbetslivet, Youtubes webbplats, öppnas i nytt fönster

Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv år 2023 – digitala arbetssätt

Under vecka 39-41 2023 inspekterade vi 1 500 med fokus på digitala arbetssätt. Resultatet av inspektionerna presenterades under Europeiska arbetsmiljöveckan 2023. Här har vi samlat information, verktyg och svenska arbetsmiljönätverkets webbinarier om digitala arbetssätt.

Orienterande webbinarium om digitala arbetssätt med fokus på distansarbete, Youtubes webbplats, öppnas i nytt fönster

Webbinarium: Resultatet av Arbetsmiljöverkets genomförda inspektioner, Youtubes webbplats, öppnas i nytt fönster

Webbinarium: Verktygslådan för digitalt arbetsliv, Youtubes webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjärnvänlig arbetsmiljö, Prevents webbplats, öppnas i nytt fönster

Hybridkontoret och arbetsmiljön, Prevents webbplats, öppnas i nytt fönster

Digi-ronden, Sunt arbetslivs webbplats, öppnas i nytt fönster

Om EU-Osha och kampanjerna

Arbetsmiljöbyrån EU-Osha arbetar för att göra Europa till en säkrare, hälsosammare och produktivare plats att arbeta på. EU-Osha driver sedan flera år tillbaka olika kampanjer på temat "Ett hälsosamt arbetsliv" för att få ut information om arbetsmiljöfrågor i medlemsländerna. Under åren 2023-2025 pågår kampanjperioden ”Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv”.

Inspektionerna är Arbetsmiljöverkets del i den treåriga EU-kampanjen Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv. Varje medlemsland bestämmer hur de vill arbeta med kampanjen. Kampanjen i Sverige drivs av svenska arbetsmiljönätverk. Följande teman gäller under kampanjperioden:

  • 2023: Digitala arbetssätt.

  • 2024: Chefens roll i det digitala arbetslivet.

  • 2025: Teknikens påverkan på arbetsmiljön.

Mer om bakgrunden till EU-kampanjen och målsättningarna hittar du här:

Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv 2023–2025, Myndigheten för arbetsmiljökunskaps webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2024-06-18