Nya sätt att organisera arbete (RAP 2018:2), kunskapssammanställning

På ett seminarium den 7 mars presenterades en ny kunskapssammanställning och forskarantologin ”Gränslöst arbete”. På denna sida finns rapporter, presentationer och filmer från seminariet.

Omslagsbild till kunskapssammanställningen "Nya sätt att organisera arbete".
Nya sätt att organisera arbete - betydelsen för arbetsmiljö och hälsa

Sättet att organisera en verksamhet påverkar effektiviteten, kreativiteten och produktiviteten men även arbetsmiljö och hälsa. Kunskapssammanställningen ”Nya sätt att organisera arbete” tittar på hur strukturella och organisatoriska förhållanden samspelar med arbetsmiljön. Vilka förutsättningar, utmaningar och behov uppstår när nya sätt att organisera arbetet och arbetskraften etablerar sig på arbetsmarknaden? Vad innebär de nya arbetsformerna från ett arbetsmiljöperspektiv och vilka risker och möjligheter kan dessa vara förenade med?

”Nya sätt att organisera arbete” har tagits fram av Nanna Gillberg, filosofie doktor vid Gothenburg Research Institute, Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

Nya sätt att organisera arbete, pdf, öppnas i nytt fönster

Presentation av rapporten av Nanna Gillberg, pdf, öppnas i nytt fönster

Gränslöst arbete

På seminariet presenterades också en ny vägledning och en forskarantologi om det gränslösa arbetslivet. Forskarantologin handlar om möjligheter och utmaningar med gränslöst arbete och tar bland annat upp gränssättning, flexibla arbetstider, digitalisering och aktivitetsbaserade flexkontor. Den är skriven av forskarna Gunnar Aronsson, Nanna Gillberg, Christin Mellner, Göran Kecklund, Jan Ljungberg och Susanna Toivanen.

Gränslöst arbete, forskarantologi, pdf, öppnas i nytt fönster

Vägledning om arbetsmiljöutmaningar i ett gränslöst arbetsliv, pdf, öppnas i nytt fönster

Presentation av forskarantologin av Gunnar Aronsson, pdf, öppnas i nytt fönster

Flexibla och gränslösa arbetstider - konsekvenser för återhämtning och hälsa, presentation av Göran Kecklund, pdf, öppnas i nytt fönster

Digitalisering och arbetslivets utmaningar, presentation av Jan Ljungberg, pdf, öppnas i nytt fönster

Se filmer från seminariet

Två uppdrag i regeringens arbetsmiljöstrategi

Både kunskapssammanställningen och vägledningen om det gränslösa arbetet var uppdrag som regeringen gav till Arbetsmiljöverket i samband med att regeringen lade fram sin arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020. 

Senast uppdaterad 2023-07-12