Kalender

Nya föreskrifter om projektering och byggarbetsmiljösamordning

Nya föreskrifter ”Projektering och byggarbetsmiljösamordning – grundläggande skyldigheter (AFS 2023:3)” börjar gälla den 1 januari 2025.

nov
16
Tid: 10:00 - 12:00
Plats: Webbinarium

Med de nya reglerna vill vi tydliggöra ansvar och uppgifter för ansvariga aktörer i ett bygg- och anläggningsprojekt. Reglerna fokuserar även på vikten av arbetsmiljöarbetet i de tidiga skedena. Syftet är att förebygga ohälsa och olycksfall som kan uppstå under bygg- och bruksskedet, samt ge förutsättningar för en god arbetsmiljö vid utformningen av arbetsplatser. Reglerna gäller för byggherrar, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare samt tillverkare av monteringsfärdiga byggnader och anläggningar.

De nya föreskrifterna innehåller både helt nya regler, samt regler som förtydligar och preciserar det som gäller idag, med tydliga bestämmelser kring att

  • förebygga risker så tidigt som möjligt
  • övergripande ansvara för att organisera och skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö
  • samordna och organisera bygg- och anläggningsprojektet
  • kontrollera och följa upp arbetsmiljöarbetet.

För ingen ska bli sjuk, skadas eller dö på våra bygg- eller anläggningsarbetsplatser.

Under webbinariet får du höra om

  • varför vi har tagit fram en ny föreskrift
  • hur man ska läsa den nya föreskriften
  • en översikt av de nya reglerna för aktörer i bygg- och anläggningsprojekt
  • vilka fler föreskrifter aktörerna behöver följa och känna till
  • arbetet med att utveckla nytt stödjande material om reglerna.

Det blir också tid för frågor.

Medverkande: Agneta Axelsson och Lena Esko Nilsson, sakhandläggare Bygg- och anläggningsregler. Munasar Said Muse, enhetschef Användning av regler.

Moderator: Cecilia Garme.

För vem? För dig som har rollen som byggherre, projektör (arkitekt och konstruktör med flera), byggarbetsmiljösamordnare eller tillverkare av monteringsfärdiga byggnader och anläggningar.

Även du som arbetar med arbetsmiljöfrågor på en arbetstagar-, arbetsgivar-, bransch- eller kunskapsorganisation är varmt välkomna.

Webbinariet är öppet för alla.

Anmäl dig senast den 14 november genom att mejla till

projekteringochsamordningwebbinarium@av.se

Läs mer om de nya föreskrifterna på av.se:

Nya regler för byggherrar, projektörer byggarbetsmiljösamordnare

Varmt välkommen!

Arbetsmiljöverket

 

Kalender