Kalender

Arbetsmiljöverkets regelförnyelse – beslutade regler i en ny struktur och i digitalt format

Den 1 januari 2025 börjar Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur att gälla. Den 16 oktober 2023 finns de beslutade reglerna i ett digitalt format på av.se.

nov
9
Tid: 14:30 - 16:00
Plats: Webbinarium

Den 15 september fattade Arbetsmiljöverkets generaldirektör beslut om regler i en ny struktur efter flera års arbete. Cirka 2 300 paragrafer har gåtts igenom och sorterats in i den nya strukturen. 67 föreskriftshäften blir 15.

Målet är att det ska bli lättare att hitta, förstå och använda Arbetsmiljöverkets regler. Den nya regelstrukturen gör regelverket mer överblickbart och digitaliseringen av regelverket gör reglerna tillgängliga för fler, i fler situationer.

Under webbinariet får du

  • höra om den nya regelstrukturen och vilka regler som finns i de 15 nya föreskriftshäftena
  • se hur de digitala reglerna ser ut på webbplatsen
  • höra om det fortsatta arbetet med att utveckla stödjande material om reglerna.

Det blir också tid för frågor.

När? 9 november kl. 14.30-16.00

Var? Digital medverkan. Vi skickar ut en länk cirka en vecka före webbinariet.

Medverkande: Håkan Olsson, vikarierande generaldirektör, och Eva Nilsson, chefsjurist, med flera medarbetare för regelförnyelsen.

Moderator Cecilia Garme. 

För vem? För dig som vill veta mer om vad Arbetsmiljöverkets regelförnyelsearbete innebär. Du är kanske arbetsmiljöexpert på en arbetstagar-, arbetsgivar- eller branschorganisation, en utbildningsaktör eller en arbetsgivare, arbetstagare eller ett skyddsombud. Webbinariet är öppet för alla.

Anmäl dig genom att mejla till

regelfoernyelsewebbinarium9november@av.se

Sista anmälningsdag är 3 november.

Läs mer om regelförnyelsearbetet på av.se.

Regelförnyelse

Varmt välkommen!

Arbetsmiljöverket

Kalender