Pär jobbar som säkerhetschef

Pär Rylander jobbar som säkerhetschef. Enligt honom är en god arbetsmiljö förknippad med ett bra säkerhetsarbete.

Bild på en medarbetare.

Varför har du valt att jobba med säkerhetsfrågor på Arbetsmiljöverket?

För mig hänger säkerhet och arbetsmiljö ihop och är en direkt konsekvens av varandra. I en god arbetsmiljö återfinns ofta bra säkerhet. Vår vision om att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet uttrycker vikten av att alla ska känna sig trygga i sitt arbetsliv. Jag tycker att säkerhetsfrågorna generellt behöver få ta mer plats i samhället.

Vad händer inom säkerhetsområdet just nu?

Vi lägger in en högre växel i säkerhetsarbetet. Jag som säkerhetschef sitter i myndighetens ledningsgrupp. Vi bygger upp en säkerhetsorganisation från grunden och behöver rekrytera fler nya medarbetare. Min avdelning arbetar med alla typer av säkerhetsfrågor, till exempel informationssäkerhet, IT-säkerhet, personalsäkerhet, fysisk säkerhet, säkerhetsskydd, krisledning och planering av civilt försvar.

Berätta om din bakgrund

Jag har alltid varit intresserad att jobba med frågor där man hjälper människor. Att bidra till samhällsnytta engagerar mig. Jag har jobbat som officer i Försvarsmakten i många år. Mitt senaste uppdrag var som säkerhetschef på Skatteverket.

Vad får du bidra till?

Att Arbetsmiljöverket är en trygg, säker och attraktiv arbetsplats vilket leder till en bättre och säkrare arbetsmiljö för alla i samhället.

Senast uppdaterad 2024-02-13