Tillbaka till coronavirus och arbetsmiljö

Om en arbetstagare utsätts för coronaviruset, anmäl allvarligt tillbud

Om en arbetstagare exponeras för coronaviruset SARS-CoV-2 behöver du som arbetsgivare dokumentera och anmäla händelsen.

Verksamheter där själva arbetsuppgifterna innebär en ökad risk för att exponeras för det nya coronaviruset.

Risken för att exponeras för det nya coronaviruset i en verksamhet kan vara olika för olika arbetstagare. För en del arbetstagare är risken hög. För andra är risken låg. Risken beror helt och hållet på vad arbetstagaren har för arbetsuppgifter.

Var finns det en direkt risk för att exponeras för det nya coronaviruset?

Exempel på verksamheter är:

 • Vård- och omsorg, där personal vårdar patienter/brukare som är, eller misstänks vara, infekterade med det nya coronaviruset.
 • Transporter av patienter/brukare som är, eller misstänks vara, infekterade med det nya coronaviruset.
 • Laboratorie- och forskningsverksamhet som hanterar coronaviruset.

Men risken varierar mellan olika arbetsuppgifter. Det är du som arbetsgivare som bedömer hur stor risken för dina arbetstagare är. Utifrån riskbedömningen ska du vidta åtgärder så att risken försvinner eller åtminstone minimeras.

Om någon av mina arbetstagare har insjuknat till följd av det nya coronaviruset – hur kan jag veta att smittan skett i arbetet?

Om den arbetstagare som insjuknat har vårdat/omhändertagit/vistats i samma rum/utrymme som en patient/brukare som är infekterad med det nya coronaviruset ska du betrakta det som att arbetstagaren har smittats i arbetet. Detta gäller oavsett om skyddsutrustning har använts eller inte har använts.

Allvarligt tillbud

Med allvarligt tillbud menas i det här fallet att arbetstagaren har exponerats för coronaviruset, till exempel för att inte rätt skyddsutrustning har använts. 

Vad ska jag som arbetsgivare göra om någon av mina arbetstagare har exponerats, på grund av ett allvarligt tillbud, för det nya coronaviruset till följd av sina arbetsuppgifter?

 1. Du ska som arbetsgivare vidta åtgärder så att  inte fler av dina arbetstagare riskerar att bli exponerade för det nya coronaviruset.

 2. Du ska som arbetsgivare säkerställa via provtagning att patienten/brukaren är infekterad med det nya coronaviruset. Om patienten/brukaren är infekterad med det nya coronaviruset ska du som arbetsgivare dokumentera:

  • Vem eller vilka arbetstagare som är exponerade.
  • Vilken typ av arbete som utfördes.
  • Att smittämnet är det nya coronaviruset (SARS-CoV 2)
  • Vilka arbetsuppgifter som utfördes, när arbetstagaren exponerades.

Du ska dokumentera från det datum då symptomen visade sig hos patienten/brukare.

Du ska spara de här uppgifterna i minst 10 år.

Om du inte dokumenterar detta blir du skyldig att betala en sanktionsavgift.

Läs mer i 11 § föreskrifterna om smittrisker (AFS 2018:4).

Ska jag anmäla det här någonstans?

Du ska som arbetsgivare gå in på webbplatsen anmalarbetsskada.se. Klicka på den knapp som heter allvarligt tillbud och fyll i den blankett som då visas.

Bild som visar knapp "allvarligt tillbud"

Anmäl allvarligt tillbud, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Smitta som lett till sjukdom

Vad ska jag som arbetsgivare göra om någon av mina arbetstagare har insjuknat till följd av det nya coronaviruset och smittan har skett i arbetet?

 1. Du ska som arbetsgivare säkerställa att smittan har skett i arbetet. Är det konstaterat via provtagning att patienten/brukaren är infekterad med det nya coronaviruset?

 2. Du ska som arbetsgivare vidta åtgärder, så att inte fler av dina arbetstagare blir exponerade eller smittade av det nya coronaviruset.
 1. Du ska som arbetsgivare dokumentera om det konstaterats via provtagning att patienten/brukaren är infekterad med det nya coronaviruset:

  • Vem eller vilka som är smittade.
  • Vilken typ av arbete som utfördes.
  • Att smittämnet är det nya coronaviruset (SARS-CoV 2)
  • Vilka arbetsuppgifter som utfördes när arbetstagaren blev smittad.

Du ska dokumentera från det datum då symptomen visade sig hos patienten/brukare.

Du ska spara de här uppgifterna i minst 10 år.

Om du inte dokumenterar detta blir du skyldig att betala en sanktionsavgift.

Läs mer i 11 § föreskrifterna om smittrisker (AFS 2018:4)

Ska jag anmäla det här någonstans?

Du ska som arbetsgivare gå in på webbplatsen anmalarbetsskada.se. Klicka på den knapp som heter arbetssjukdom och fyll i den blankett som då visas.

Bild som visar Arbetssjukdom

Anmäl arbetssjukdom, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Smitta som har lett till död

Vad ska jag som arbetsgivare göra om någon av mina arbetstagare har avlidit till följd av det nya coronaviruset och smittan har skett i arbetet?

 1. Du ska som arbetsgivare säkerställa att smittan har skett i arbetet. Är det konstaterat via provtagning att patienten/brukaren är infekterad med det nya coronaviruset?
 2. Du ska som arbetsgivare vidta åtgärder så att inte fler av dina arbetstagare blir exponerade, eller smittade, av det nya coronaviruset.
 3. Du ska som arbetsgivare dokumentera om det konstaterats via provtagning att patienten/brukaren är infekterad med det nya viruset:

  • a) Vem eller vilka som är smittade.
  • b) Vilken typ av arbete som utfördes.
  • c) Att smittämnet är det nya coronaviruset (SARS-CoV 2)
  • d) Vilka arbetsuppgifter som utfördes, när arbetstagaren blev smittad.

Du ska dokumentera från det datum då symptomen visade sig hos patienten/brukare.

Du ska spara de här uppgifterna i minst 10 år.

Om du inte dokumenterar detta blir du skyldig att betala en sanktionsavgift.

Läs mer i 11 § föreskrifterna om smittrisker (AFS 2018:4)

Ska jag anmäla det här någonstans?

Du ska som arbetsgivare gå in på webbplatsen anmalarbetsskada.se. Klicka på den knapp som heter dödsfall på grund av arbetssjukdom och fyll i den blankett som då visas.

Bild som visar knappen Douml;dsfall

Anmäl dödsfall på grund av arbetssjukdom, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Verksamheter där arbetstagarens arbetsuppgifter inte är att hantera smittämnen

Frågor och svar om verksamheter där arbetstagarens arbetsuppgifter inte är att hantera smittämnen

Finns det risk för att arbetstagare i andra verksamheter än vård, omsorg och laboratorieverksamhet exponeras för det nya coronaviruset?

Det nya coronaviruset smittar framför allt vid vård eller omhändertagande av infekterade personer, eller vid nära umgänge mellan personer. Men – risken varierar mellan olika arbetsuppgifter. Det är du som arbetsgivare som bedömer hur stor risken för dina arbetstagare är. Utifrån riskbedömningen ska du vidta åtgärder så att risken försvinner, eller åtminstone minimeras. Din riskbedömning ska alltid utgå från föreskrifterna om det systematiska arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1). Se även till att du följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd mellan människor, se till att inte många människor träffas, se till att möjligheten finns att rengöra händerna etcetera.

Exempel på verksamheter, som är serviceverksamhet, där man inte brukar arbeta med smittämnen är:

 • Butiksarbete
 • Frisörverksamhet
 • Arbete i restaurang, kaféer och fik
 • Arbete i reception
 • Transport inom flyg, tåg, buss, färdtjänst
 • med mera

Exempel på verksamheter, som inte är serviceverksamheter, där man inte brukar arbeta med smittämnen är:

 • Kontorsarbete
 • Industriarbete
 • Postutdelning
 • med mera

Mina arbetstagare arbetar inte inom vård, omsorg eller laboratorieverksamhet – ska jag anmäla arbetssjukdom om någon av mina arbetstagare har insjuknat till följd av covid-19?

Nej - när en arbetstagare är sjuk innebär det inte per automatik att sjukdomen är en arbetssjukdom. Med arbetssjukdom menas att sjukdomen har uppstått till följd av arbetsuppgifterna. För att en infektion med covid-19 ska räknas som arbetssjukdom, och anmälas som en sådan, ska det i arbetstagarens arbetsuppgifter ingå att hantera det nya coronaviruset i exempelvis laboratorieverksamhet, eller vårda personer som är infekterade med covid-19.

Om en arbetstagare smittar en kollega med covid-19 – räknas det som arbetssjukdom?

Nej - för att covid-19 ska räknas som en arbetssjukdom, ska det i arbetstagarens arbetsuppgifter ingå att hantera det nya coronaviruset i exempelvis laboratorieverksamhet, eller vårda personer, som är sjuka i covid-19. Vi kan alla smittas av våra kollegor – influensa, vattkoppor, magsjuka etcetera. Dessa sjukdomar anmäls inte heller som arbetssjukdomar, eftersom de inte har orsakats av de egentliga arbetsuppgifterna.

Mina arbetstagare arbetar inte inom vård, omsorg eller laboratorieverksamhet – ska jag anmäla allvarligt tillbud om jag tror att någon av mina arbetstagare har exponerats för covid-19?

Nej - det vi menar med ”allvarligt tillbud” när det gäller det nya coronaviruset är framför allt när något brister i arbetsgivarens åtgärder för att förebygga risker i de verksamheter som hanterar det nya coronaviruset (laboratorie-verksamheter) eller de verksamheter som vårdar patienter eller brukare som är sjuka i covid-19.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-08-28