Ingen anmälan till Arbetsmiljöverket av allvarliga tillbud som inträffar från och med den 1 april 2022 med anledning av exponering för viruset som orsakar covid-19

Från och med den 1 april 2022 är sjukdomen covid-19 inte längre klassificerad som samhällsfarlig sjukdom. Exponering för viruset som orsakar covid-19 som sker från och med 1 april 2022 ska därför inte anmälas till Arbetsmiljöverket.

Exponering som skett senast den 31 mars 2022 ska dock anmälas på anmalarbetsskada.se.

Här gör du din anmälan:

Länk till anmälarbetsskada.se

 

Dokumentation av exponering för coronaviruset

Om en arbetstagare exponerats för coronaviruset (SARS-CoV-2) i samband med tillbud, olycka eller annan oönskad händelse så ska detta dokumenteras.

Dokumentation av exponering

Senast uppdaterad 2023-12-04