Skyddsskor

Skyddsskor används för att förhindra fotskador och kan vara en lågsko, känga eller stövel. Beroende på skyddsegenskaper delas de in i olika kategorier.

Man kan se på märkningen om skorna uppfyller baskraven vad gäller design, utförande, material, halksäkerhet och tåskydd. Om de dessutom skyddar mot andra risker, har skorna ytterligare märkning. Det ska framgå av tillverkarens bruksanvisning vad de skyddar mot.

Skyddsskor

Skyddsskor är alltid försedda med en skyddståhätta som klarar en belastning på >200 J. De är märkta med SB om de uppfyller baskraven. Om de också skyddar mot andra risker är de märkta med S1–S5 beroende på vilka andra risker de skyddar mot.

Lätta skyddsskor

Lätta skyddsskor har en skyddståhätta som klarar en belastning på >100 J. De är märkta med PB om de uppfyller baskraven. Om de också skyddar mot andra risker, exempelvis har spiktrampskydd eller antistatiska egenskaper, är de märkta med P1–P5 beroende på vilka andra risker de skyddar mot.

Yrkesskor

Yrkesskor har inte skyddståhätta, men ger skydd mot en eller flera andra typer av risker. De är märkta med O om de uppfyller baskraven. Om de också skyddar mot andra risker, exempelvis har spiktrampskydd eller antistatiska egenskaper, är de märkta med O1–O5 beroende på vilka andra risker de skyddar mot.

Andra typer av skyddsskor

Det finns även andra typer av skyddsskor för specifika yrken eller arbetsområden, till exempel för brandmän, gjuteriarbetare, svetsarbetare och för personer som arbetar med kedjesåg eller kemikalier. Skydd mot kemikalier är oftast ett tillägg till skyddsskor och lätta skyddsskor. Det finns även skyddsskor för MC-förare.

Ortopediskt anpassade skyddsskor

Man får endast använda inläggssulor i skyddsskor som är godkända av tillverkaren. Om man gör ortopediska eller andra förändringar i skyddsskor som påverkar skyddsfunktionen gäller inte längre tillverkarens CE-märkning.

Senast uppdaterad 2023-07-12