Se samtliga föreskrifter

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om HIV-testning i arbetslivet (AFS 2007:6), föreskrifter

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om HIV-testning i arbetslivet.

Omslagsbild: AFS (upphävande)
Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om HIV-testning i arbetslivet (AFS 2007:6), föreskrifter

AFS 1988:1 upphörde att gälla 1 januari 2008.

De allmänna råden var inte längre aktuella. Motsvarande information finns i

  • AFS 2005:1 Mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighet.
  • AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete

Senast uppdaterad 2024-05-06