Se samtliga föreskrifter

Smittrisker (AFS 2018:4), föreskrifter

God hygien är grundläggande för att förebygga smitta hos arbetstagare och undvika att sprida smitta vidare. Kunskap om hygieniskt arbetssätt och andra åtgärder för att skydda arbetstagare mot smitta är en viktig del i de nya föreskrifterna.

Omslagsbild. AFS 2018:4, Smittrisker.
Smittrisker (AFS 2018:4)

Blanketter för ansökning om arbete med eller förvaring av koncentrerade smittämnen:

E-tjänster och blanketter

Ny regelstruktur 1 januari 2025

Den 1 januari 2025 ersätts denna författning av föreskrifter i en ny struktur. Vi har sorterat om alla paragrafer i våra nuvarande 67 föreskrifter in i 15 nya föreskrifter. Du kan redan nu ta del av de nya föreskrifterna på webbplatsen.

Beslutade föreskrifter som träder i kraft 2025

Om du vill veta vilken paragraf som kommer att ersätta vilken i den nya strukturen hittar du svaret i vår paragrafnyckel.

Paragrafnyckeln

Ändring i föreskrift gällande arbete med smittämnen

Vid arbete med smittämnen i riskklass 3 på laboratorier och i rum för försöksdjur ska frånluft filtreras med HEPA-filter. Detta krav gäller vid arbete med smittämnen på skyddsnivå 3 och står i föreskrifterna om smittrisker (AFS 2021:1).

Konsekvensutredning, ändringsföreskrifter om smittrisker, externremiss, pdf, öppnas i nytt fönster

Tillägg till konsekvensutredningen om ändringsföreskrifterna om smittrisker, pdf, öppnas i nytt fönster

 

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2021:1 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2020:3 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2018:4 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2024-05-06