Se samtliga föreskrifter

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), föreskrifter

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som gäller från och med den 31 mars 2016 reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.

Omslagsbild: AFS
Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), föreskrifter

Föreskrifterna är anpassade till dagens arbetsliv och förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare har ansvar att bedriva.

Genom dessa föreskrifter upphävdes de tidigare föreskrifterna om Kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 1993:17) och Omvårdnadsarbete i enskilt hem (AFS 1990:18) samt de allmänna råden om Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön (AFS 1980:14).

Ny regelstruktur 1 januari 2025

Den 1 januari 2025 ersätts denna författning av föreskrifter i en ny struktur. Vi har sorterat om alla paragrafer i våra nuvarande 67 föreskrifter in i 15 nya föreskrifter. Du kan redan nu ta del av de nya föreskrifterna på webbplatsen.

Beslutade föreskrifter som träder i kraft 2025

Om du vill veta vilken paragraf som kommer att ersätta vilken i den nya strukturen hittar du svaret i vår paragrafnyckel.

Paragrafnyckeln

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Arbetsmiljöverket utvärderar föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket har publicerat den första rapporten av två om vår utvärdering av föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö. Rapporten redovisar de så kallade intressentmålen i utvärderingen. Målen handlar om hur arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, företagshälsovården, forskare och andra av Arbetsmiljöverkets intressenter använder föreskrifterna. Intressenterna beskriver även hur föreskrifterna går att tillämpa i arbetsmiljöarbetet.

Delrapport 1 om Arbetsmiljöverkets utvärdering av föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Utvärdering av föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö. del 2: Föreskrifterna, arbetsmiljön och samhället, rapport 2023:3

Seminarium om OSA-utvärderingen

Vägledning till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4 (H457), bok

Omslagsbild till vägledningen till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4
Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön – viktiga pusselbitar i en god arbetsmiljö.
Vägledning till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4 (H457), bok

Förebygg arbetsrelaterad stress (ADI 688), broschyr

Omslagsbild på Förebygg arbetsrelaterad stress (ADI 688)
I det här faktabladet får du som arbetsgivare information om att förebygga stress i arbetet. För att ha en frisk arbetsplats är det viktigt att förebygga arbetsrelaterad stress. Du får också tips på var du kan läsa mer.
Förebygg arbetsrelaterad stress (ADI 688), broschyr

Senast uppdaterad 2024-05-06