Se samtliga föreskrifter

Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3), föreskrifter

Föreskrifterna innehåller regler om arbetsmiljörelaterade medicinska kontroller. Här beskrivs när och hur sådana kontroller ska ske eller bör anordnas, hur man hanterar resultaten av kontrollerna med mera.

Ändringsföreskrift (AFS 2022:3)

Ändringsföreskriften ändrar lydelsen i 81 § som handlar om läkares anmälan. Ändringen innebär att reproduktionsstörande ämnen adderas till listan över sjukdomar, symptom och besvär som kan vara av intresse att anmäla.

Ändringsföreskrift (AFS 2022:3) träder i kraft den 5 april 2024.

Omslagsbild på Arbtsmiljöverkets författningssamling Medicinska kontroller i arbetslivet, AFS 2019:3.
Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3), föreskrifter

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2022:3 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2019:3 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2022-11-24