Se samtliga föreskrifter

Arbete med djur (AFS 2008:17), föreskrifter

Föreskrifterna gäller dig som arbetar med djur. De har till syfte att minska antalet olyckor och skador som beror på arbete med djur.

Omslagsbild: AFS
Arbete med djur (AFS 2008:17), föreskrifter

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Arbeta säkert med djur (ADI 629), broschyr

Omslagsbild Arbeta säkert med djur (ADI 629)
I den här broschyren kan du läsa om hur du arbetar med djur på ett säkert sätt. Du kan bland annat läsa om vilket ansvar djurägare har och vilka krav som ställs på byggnader som används för djurhållning.

Senast uppdaterad 2022-12-06