AFS Register 2023

Register över samtliga föreskrifter, ändringar med mera utfärdade under 2023.

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Senast uppdaterad 2024-03-04