AFS register 2021

Register över samtliga författningar med mera som är utfärdade av Arbetsmiljöverket under 2021.

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Senast uppdaterad 2023-07-10