Se samtliga broschyrer

Yrkesförare – Bra arbetsmiljö på väg! (ADI 613), broschyr

Du som är yrkesförare och arbetar med att lyfta, lasta och lossa gods utsätter din kropp för en del belastningar när du jobbar. I det här faktabladet finns praktiska råd om hur du kan göra arbetet lättare och säkrare.

Omslagsbild på Yrkesförare (ADI 613)
Yrkesförare – Bra arbetsmiljö på väg! (ADI613), broschyr

Senast uppdaterad 2023-07-10