Se samtliga broschyrer

Vägledning om arbetsmiljöutmaningar i ett gränslöst arbetsliv (ADI 711), broschyr

Vår ambition är att denna vägledning ska kunna bidra till en konstruktiv dialog om det gränslösa arbetet och vad man behöver tänka på i arbetsmiljöarbetet. Det finns både möjligheter och utmaningar med det nya sättet att arbeta, och genom att synliggöra dem kan vi tillsammans komma vidare i vårt gemensamma arbete för ett hållbart arbetsliv.

Omslags bild: Vägledning om arbetsmiljöutmaningar i ett gränslöst arbetsliv, ADI 711
Vägledning om arbetsmiljöutmaningar i ett gränslöst arbetsliv (ADI 711), broschyr

Senast uppdaterad 2022-12-06