Se samtliga broschyrer

Utred och dra lärdom av olyckor och nästan-olyckor (ADI 618), broschyr

I den här broschyren kan du läsa om hur du som arbetsgivare kan dra lärdom av olyckor och tillbud för att förbättra arbetsmiljön. Här finns konkreta råd och tips på verktyg för att utreda olyckor och bedöma risker.

Omslagsbild på Utred och dra lärdom av olyckor och nästan-olyckor (ADI 618)
Utred och dra lärdom av olyckor och nästan-olyckor (ADI 618), broschyr

Senast uppdaterad 2022-12-06