Se samtliga broschyrer

Undvik det farliga dammet i lantbruket (ADI 460), broschyr

I den här broschyren kan du som arbetar i lantbruk läsa om hur du ska undvika det farliga organiska damm som kan uppstå där. Det finns flera viktiga åtgärder för att undvika så kallad tröskdammlunga (toxisk alveolit).

Omslagsbild på Undvik det farliga dammet i jordbruket (ADI 460)
Undvik det farliga dammet i lantbruket (ADI 460), broschyr

Organiskt damm bildas till exempel vid djurhållning, halmhackning, storbalshantering och fliseldning. Dammet är skadligt eftersom det kan innehålla bakterier, mögel och allergiframkallande ämnen från djur med mera. Därför är det viktigt att undvika det och använda skyddsmask när det inte går.

 

Senast uppdaterad 2022-11-08