Se samtliga broschyrer

Trämögel (ADI 573), broschyr

I den här broschyren kan du läsa om trämögel, en arbetsmiljörisk som förekommer i framförallt sågverk och trävaruindustrin. Trämögel kan ge hälsoproblem, därför är det viktigt att veta hur man förhindrar att det uppstår.

Omslagsbild på Trämögel (ADI 573)
Trämögel (ADI 573), broschyr

Senast uppdaterad 2020-05-26