Se samtliga broschyrer

Trämögel (ADI 573), broschyr

I den här broschyren kan du läsa om trämögel, en arbetsmiljörisk som förekommer i framförallt sågverk och trävaruindustrin. Trämögel kan ge hälsoproblem, därför är det viktigt att veta hur man förhindrar att det uppstår.
Trämögel (ADI 573), broschyr

Senast uppdaterad 2015-06-16