Se samtliga broschyrer

Trafiksäkerhet – en arbetsmiljöfråga (ADI 625), broschyr

Det här faktabladet vänder sig till dig som arbetar i hemtjänsten och tar dig runt med ett fordon stora delar av din arbetstid. Trafiken är en riskfylld miljö och det är viktigt att göra åtgärder för att undvika olyckor.

Omslagsbild på Trafiksäkerhet (ADI 625)
Trafiksäkerhet – en arbetsmiljöfråga (ADI 625), broschyr

Trafiksäkerhet är viktigt oavsett om du färdas med bil eller cykel. Det är arbetsgivarens ansvar att minimera risker, men det är ändå bra att du som anställd är medveten om risker och skyldigheter.

Senast uppdaterad 2022-12-05