Se samtliga broschyrer

Tillgänglig arbetsmiljö (ADI 691), broschyr

I den här broschyren kan du läsa om hur du som arbetsgivare kan förbättra tillgängligheten i arbetsmiljön. Genom att se människors olikheter som en tillgång och ta tillvara på resurser kan hela arbetsplatsen utvecklas.
Bild som visar omslaget på broschyren Tillgänglig arbetsmiljö, ADI 691
Tillgänglig arbetsmiljö (ADI 691), broschyr

Senast uppdaterad 2015-06-16