Se samtliga broschyrer

Tillgänglig arbetsmiljö (ADI 691), broschyr

I den här broschyren kan du läsa om hur du som arbetsgivare kan förbättra tillgängligheten i arbetsmiljön. I arbetsmiljöarbete handlar tillgänglighet om att minimera hinder i arbetsmiljön så att alla kan arbeta på bästa sätt.

Framsida på ADI 691, Tillgänglig arbetsmiljö
Tillgänglig arbetsmiljö (ADI 691), broschyr

Senast uppdaterad 2019-06-28