Se samtliga broschyrer

Strålning från mobiltelesystem (ADI 557), broschyr

Den här broschyren handlar om strålning från mobiltelefoner och radiovågor, och hur dessa kan påverka människor. Broschyren har tagits fram gemensamt av Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Post- och telestyrelsen, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Omslagsbild på Strålning från mobiltelesystem (ADI 557)
Strålning från mobiltelesystem (ADI 557), broschyr

Senast uppdaterad 2023-07-12