Se samtliga broschyrer

Strålning från mobiltelesystem (ADI 557), broschyr

Den här broschyren handlar om strålning från mobiltelefoner och radiovågor, och hur dessa kan påverka människor. Broschyren har tagits fram av Arbetsmiljöverket tillsammans med Boverket, Elsäkerhetsverket, Post- och telestyrelsen, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten (före detta Statens Strålskyddsinstitut).
Strålning från mobiltelesystem (ADI 557), broschyr

Senast uppdaterad 2017-10-16