Se samtliga broschyrer

Sluten kontanthantering – en vägledning från Arbetsmiljöverket (ADI 695), broschyr

Vi hoppas att denna vägledning bidrar till att du som arbetsgivare arbetar aktivt med hot och våldsrisker på arbetsplatsen och på eget initiativ installerar någon lämplig form av sluten kontanthantering där det behövs för att säkerställa anställdas trygghet på sin arbetsplats.

Omslagsbild på Sluten kontanthantering (ADI 695)
Sluten kontanthantering – en vägledning från Arbetsmiljöverket (ADI 695), broschyr

Senast uppdaterad 2020-03-11