Se samtliga broschyrer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön (ADI 203), broschyr

Denna broschyr handlar om vem som har ansvar för arbetsmiljön när flera företag samtidigt arbetar på samma arbetsställe. Det är viktigt att veta vem som har ansvar så att det inte faller mellan stolarna. Broschyren bygger på reglerna om ansvar för samordning av skyddsåtgärder som finns i arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen.

Chef och personal sitter runt ett bord och diskuterar.
Samordningsansvaret för arbetsmiljön (ADI 203), broschyr

Senast uppdaterad 2022-12-05