Se samtliga broschyrer

Belasta rätt - repetitivt arbete ska minska (ADI 669), broschyr

Den här broschyren handlar om repetitivt arbete: arbete där liknande rörelser upprepas om och om igen. Detta kan få negativa hälsoeffekter och bör därför undvikas. Här får du råd om åtgärder för att minska riskerna.

Foto. omslagsbild som visar tre män som sorterar laxar på ett rensbord.
Repetitivt arbete ska minska (ADI 669), broschyr

Enligt arbetsmiljölagen ska repetitivt, starkt styrt och bundet arbete normalt inte förekomma. Om det inte går att undvika det helt måste riskerna för överbelastning minskas med åtgärder som ökar variationen i arbetet. Det är arbetsgivaren som har ansvar för att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt.

Senast uppdaterad 2022-04-25