Se samtliga broschyrer

Rapportera tillbuden, anteckningsblock (ADI 307), broschyr

Det här lilla häftet är tänkt som ett stöd när ett tillbud inträffat. Tillbud är oönskade händelser på arbetsplatsen som skulle kunna leda till ohälsa eller olyckor. I häftet finns fyra viktiga frågor att besvara.

Omslagsbild på Rapportera tillbuden (ADI 307)
Rapportera tillbuden, anteckningsblock (ADI 307), broschyr

Observera att denna produkt endast finns som pdf. De tidigare trycksakerna är slut på lager och går inte att beställa.

Frågorna och svaren i häftet kan fungera som underlag när du ska rapportera tillbudet. Att göra det är en del av ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Du som är anställd rapporterar till din arbetsgivare, och arbetsgivaren rapporterar till Arbetsmiljöverket. Du kan läsa mer i broschyren Rapportera tillbuden (ADI 306).

Rapportera tillbuden, ADI 306

Senast uppdaterad 2022-12-05