Se samtliga broschyrer

Radiovågor, strålning, Rakel och hälsan (ADI 673), broschyr

Det här informationsbladet svarar på vanliga frågor om radiovågor och strålning. Den riktar sig särskilt till dig som har ett arbete där ni använder kommunikationssystemet Rakel. Broschyren är framtagen av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i samarbete med Arbetsmiljöverket och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Omslagsbild på Radiovågor, strålning, Rakel och hälsan (ADI 673)
Radiovågor, strålning, Rakel och hälsan (ADI 673), broschyr

Senast uppdaterad 2023-07-12